Kodas 97150
Gamintojas Audevard

IMAVEROL 100mg/ml 1000ml (Audevard)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

IMAVEROL 100 mg/ml, koncentratas odos tirpalui ruošti arkliams, galvijams ir šunims

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Audevard

42-46 rue Médéric

92110, Clichy Prancūzija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso 69B

Queluz de Baixo 2730-005 Barcarena PORTUGALIJA

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

IMAVEROL 100 mg/ml, koncentratas odos tirpalui ruošti arkliams, galvijams ir šunims Enilkonazolas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml koncentrato yra:

 

veikliosios medžiagos:

enilkonazolo                                                         100 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

polisorbato, sorbitano laurato.

 

Klampus, skaidrus, geltonai rudas tirpalas.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams ir šunims, sergantiems odos ligomis, kurias sukelia mikroskopiniai grybai

Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes, T. equinum, Microsporum canis ir M. gypseum, gydyti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retais atvejais buvo pastebėti virškinamojo trakto sutrikimai (seilėtekis, vėmimas), neurologiniai simptomai (ataksija) ir sisteminės reakcijos (anoreksija, mieguistumas).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų).


Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje , arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, arkliai, šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Naudoti ant odos.

Vieną dalį koncentrato reikia atskiesti su 50 dalių drungno vandens, kad būtų gautas 2 mg/ml enilkonazolo tirpalas.

 

Dermatofitai gali patekti į plaukų folikulus, todėl pažeistose odos vietose būtina pašalinti susidariusius šašus. Tai reikia atlikti standžiu šepečiu, įmerktu į Imaverol tirpalą. Norint paveikti kliniškai nepastebimas pažeidimų vietas, pirmą kartą būtina gydyti būtina visą gyvūno kūno paviršių.

Esant sunkiems atvejams, gydyti galima ilgiau.

 

Galvijams: priklausomai nuo problemos kilmės, gydyti reikia 3–4 kartus kas 3 dienas. Paruoštu vaisto tirpalu gyvulius galima plauti arba apipurkšti paprastu purkštuvu arba naudojant aukšto slėgio purškimo įrangą. Suaugusiam gyvuliui vienam kartui reikia naudoti bent 1 litrą atskiesto tirpalo, o veršeliui – 0,5 l tirpalo.

 

Arkliams: pažeistas odos vietas reikia plauti atskiestu tirpalu 4 kartus kas 3 d.

 

Šunims: atskiestu koncentratu gydyti 4 kartus kas 3 d. Plaunant ar apipurškiant vaistu, ranka būtina braukti prieš plauką ir kuo geriau sudrėkinti odą. Ilgaplaukius šunis prieš gydymą rekomenduojama apkirpti. Šunys taip pat gali būti maudomi paruošto atskiesto tirpalo vonioje.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Tirpalą ruošti ir naudoti galima tik gerai vėdinamoje patalpoje.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Arkliams, galvijams: skerdienai ir subproduktams – 0 parų. Galvijams: pienui – 0 parų.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 3 mėn. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, sunaudoti nedelsiant.


12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti nepalankios reakcijos (žr. 6 skyrių). Priešnuodis nėra žinomas. Naudojus vaistą, gyvūno negalima maudyti. Norint išvengti laižymo, rekomenduojama gyvūno kailį išdžiovinti džiovintuvu (vėsiu).

Nusilpusiems gyvūnams naudoti tik įvertinus rizikos ir naudos santykį.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vengti sąlyčio su oda. Po naudojimo plauti rankas. Naudojant vaistą mūvėti apsaugines pirštines. Atsitiktinai patekus į akis ar ant odos, plauti dideliu kiekiu vandens.

 

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Perdozavimas

Atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti atipiniai neurologiniai požymiai. Prireikus būtina taikyti simptominį gydymą.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-04-10

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Pakuotė: 100 ml ir 1000 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.