Kodas 81476
Gamintojas Heel VET

HORMEEL amp VET 5ml N5 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams. Veterinarijos tikslams

INFORMACINIS LAPELIS

HORMEEL, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

 

76532 Baden-Baden,

Vokietija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

HORMEEL, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

Senecio nemorensis ssp. fuchsii D3

0,0025 ml,

Acidum nitricum D4

0,0025 ml,

Erigeron canadensis D3

0,0025 ml,

Moschus moschiferus D6

0,0025 ml,

Viburnum opulus D3

0,0025 ml,

Pulsatilla pratensis D4

0,0025 ml,

Cyclamen europaeum D4

0,0025 ml,

Ignatia D6

0,0025 ml,

Thlaspi bursi pastoris D3

0,0025 ml,

Aquilegia vulgaris D4

0,005 ml,

Cypripedium calceolus var. pubescens D8

0,005 ml,

Origanum majorana D4

0,005 ml,

Nux moschata D6

0,005 ml,

Sepia officinalis D6

0,25 ml,

Calcium carbonicum Hahnemanni D8

0,005 ml;

pagalbinių medžiagų:

 

natrio chlorido,

 

injekcinio vandens

iki 5 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Kumelėms, karvėms, avims, ožkoms, kiaulėms, kalėms ir katėms sutrikus patelių lytiniam ciklui, esant išskyroms iš makšties, sergant lėtiniu endometritu, piometra, esant pseudovaikingumui, nimfomanijai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:

 

kumelei, karvei, kiaulei

5 ml,

aviai, ožkai

2 ml,

didelei kalei

3–4 ml,

vidutinei kalei

2 ml,

mažai kalei, katei

1–2 ml.

 

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 4 d., jei reikia – 20 d.

 

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija

Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.