Kodas 19093
Gamintojas Fatro

HEPAGEN 100ML N1 (Fatro)

Veterinarijos tikslams. Nereceptinis Paskirtis.Galvijams,arkliams,ožkoms,kiaulėms ir šunims ,sutrikus virškinimui,esant alimentinei toksikozei,sutrikus kepenų funkcijoms,sumažėjus apetitui,esant timpanijai,kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus sergančius virškinimo trakto parazitinėmis ligomis.

INFORMACINIS LAPELIS

 

HEPAGEN, injekcinis tirpalas

 

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

Fatro S.p.A.,

Via Emilia 285,

40064 Ozzano dell’Emilia, Bologna,

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

HEPAGEN, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

fenoksi-2-metil-2-propiono rūgšties (natrio druskos)

100 mg;

pagalbinės medžiagos:

 

injekcinio vandens

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJOS

 

Galvijams, arkliams, ožkoms, kiaulėms ir šunims, sutrikus virškinimui, esant alimentinei toksikozei, sutrikus kepenų funkcijoms, sumažėjus apetitui, esant timpanijai, kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus, sergančius virškinimo trakto parazitinėmis ligomis:

 

galvijams, ožkoms, esant alimentinei toksikozei, sutrikus didžiojo prieskrandžio veiklai, esant dispepsijai ir meteorizmui, ketozei (acetonemijai), kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus sergančius distomatoze ir dikrocelioze,

 

arkliams, sutrikus kepenų funkcijoms dėl nesubalansuoto šėrimo ar sergant piroplazmoze ir leptospiroze, kiaulėms, esant enterotoksemijai, sutrikus kepenų funkcijoms, esant edemai, sutrikus apetitui, užkietėjus viduriams pvz., apsiparšiavus ar nujunkius paršelius, šunims, esant geltai, sutrikus kepenų funkcijoms, kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus, sergančius leptospiroze ir maru.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, ožkos, kiaulės, šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti sušildytą iki kūno temperatūros į raumenis, pilvo ertmę ar lėtai į veną. Vidutinė rekomenduotina dozė yra 10 mg/kg kūno svorio.

 

Galvijui, suaugusiam arkliui, sveriančiam iki 300 kg reikia švirkšti 30 ml, sveriančiam 500 kg – 40 ml,

sveriančiam daugiau kaip 500 kg – 50 ml,

                   veršeliui, kumeliukui, ožkai, kiaulei – 5-15 ml,

paršeliui, šuniui – 1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.

 

Nurodytomis dozėmis galima švirkšti pakartotinai kas 24 val., jei skyrė veterinarijos gydytojas.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Negalima maišyti su kalcio druskomis.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2009-04-21

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo kepenų ligų.

ATCvet kodas: QA05BA.