Kodas 20345
Gamintojas Serum-verk

GLUCOSE-LOSUNG 40% 500ML (Serum Werk)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms 

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Serumwerk Bernburg AG

 

Hallesche Landstrasse 105b 06406 Bernburg

VOKIETIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

gliukozės monohidrato          440,0 mg (atitinka 400 mg bevandenės gliukozės);

pagalbinių medžiagų           iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti atvejais, kai reikia daug kalorijų turinčių angliavandenių, esant hipoglikemijai, norint išdalies ar pilnai kompensuoti angliavandenių trūkumą organizme, taip pat esant acetonemijai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai, hiperhidracijai, acidozei, hipokalemijai, hipotoninei dehidracijai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti lėtai į veną, jei įmanoma, naudojant intraveninę lašinę, arba į pilvo ertmę.

Dozuojama pagal kalorijų ir skysčių poreikį ir neviršijant numatyto kiekio:

 

 

ml/kg kūno svorio/val.

ml/kg kūno svorio/d.

Kūno svoris iki 2 kg

3,0

70

Kūno svoris 2–5 kg

2,5

55

Kūno svoris 5–20 kg

2,0

40

Kūno svoris 20–100 kg

1,5

30

Kūno svoris daugiau nei 100 kg

0,8

15

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudoti galima tik skaidrius tirpalus originalioje pakuotėje.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Privaloma stebėti gliukozės kiekį kraujyje. Rekomenduojama stebėti elektrolitų ir skysčių balansą. Stebėti dėl hiponatremijos.

 

Nenumatyta osmoterapijai.

 

Naudojant su kitais vaistais, būtina atkreipti dėmesį, kad tirpalo pH yra 3,5–5,5. Maišant su kitais vaistais, gali atsirasti nuosėdų.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-06-18

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

 

Pakuotė: stikliniai buteliai po 500 ml.