Kodas 83471
Gamintojas Bela-pharm

GLUCOSE-LOSUNG 40% 400mg/ml 750ml (Bela-Pharm)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Glucose – Lösung 40 % Bela-Pharm

 

400 mg/ml infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

 

Lohner Str. 19

 

49377 Vechta

Vokietija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Glucose – Lösung 40 % Bela-Pharm

 

400 mg/ml infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

bevandenės gliukozės                                  400,0 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

injekcinio vandens                                       iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, esant angliavandenių infuzinės terapijos poreikiui, hipoglikeminėms būklėms ir acetonemijai, taip pat angliavandenių poreikiams išdalies ar pilnai patenkinti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai, hiperhidracijai, acidozei, hipokalemijai, hipotoninei dehidracijai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Lėtai intraveninei infuzijai, jeigu įmanoma – intraveninei lašinei infuzijai.

Dozė turi būti koreguojama individualiai pagal kalorijų ir skysčių poreikį, bet neturėtų viršyti:

 

 

 

ml/kg kūno svorio/val.

ml/kg kūno svorio/d.

Iki 2 kg kūno svorio

 

3,0

70

2–5 kg kūno svorio

 

2,5

55

5–20 kg kūno svorio

 

2,0

40

20–100 kg kūno svorio

 

1,5

30

Daugiau nei 100 kg kūno svorio

0,8

15

Teorinis osmoliariškumas: 2220 mOsmol/l.

 

pH vertė:

3,5–5,5.

 

 

Energijos kiekis:

6698 kJ/l (1600 kcal/l).

 

Sterilus ir apirogeniškas.

 

 

 

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudoti galima tik skaidrius tirpalus originalioje pakuotėje.

 

Atidarius, būtina sunaudoti nedelsiant. Nesunaudotą vaistą reikia sunaikinti.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Būtina kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

 

Rekomenduojama kontroliuoti elektrolitų kiekį serume bei skysčių balansą.

 

Esant hiponatremijai naudoti atsargiai.

Netinka osmoterapijai.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Jeigu ketinama maišyti su kitais vaistais, būtina prisiminti, kad tirpalo pH yra 3,5–5,5, kuris gali lemti drumzlių susidarymą mišinyje.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.  INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-04-23

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

Polipropileniniai buteliai po 500 ml ir 750 ml.

 

Gali būti platinamos visų dydžių pakuotės.