Kodas 97451
Gamintojas Interchemie

GLUCORTIN 2mg/ml 50ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“ Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Interchemie werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,

74001 Harjumaa, ESTIJA

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

deksametazono (natrio fosfato druskos)     2 mg,

 

pagalbinių medžiagų

benzilo alkoholio                                   10,4 mg,

natrio metabisulfito, trinatrio citrato, dinatrio edetato, polietilenglikolio-400.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, kai reikalingas vidutinės veikimo trukmės parenterinis kortikosteroidų poveikis. Gali būti naudojamas kaip priešuždegiminis ir antialerginis vaistas, ar gydant galvijus nuo pirminės ketozės, taip pat karvėms atsivedimui sukelti. Naudotinas esant acetonemijai, alergijai, artritui, bursitui, šokui ir tendovaginitui.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu, išskyrus jei norima sukelti abortą ar paankstinti atvedimą.

Negalima naudoti gyvūnams sergantiems diabetu, lėtiniu nefritu, inkstų ligomis, esant kongestiniam širdies nepakankamumui, osteoporozei, išskyrus skubios pagalbos atvejus.

Negalima naudoti gyvūnams virusinės infekcijos viremijos stadijos metu.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Priešuždegimiškai veikiantys kortikosteroidai, pvz., deksametazonas, gali kelti daug šalutinių poveikių. Jei vienkartinė didesnė dozė dažniausiai yra gerai toleruojama, tai naudojant ilgą laiką ar


ilgo veikimo esterius, gali pasireikšti sunkios nepalankios reakcijos. Jei vaistą reikia naudoti ilgiau ar ilgai, būtina skirti mažiausias vaisto dozes, tiek kiek būtina simptomams kontroliuoti.

Sistemiškai naudojami kortikosteroidai gali sukelti poliuriją, polidipsiją ir polifagiją, ypač ankstyvuoju gydymo metu. Ilgai naudojami kai kurie kortikosteroidai gali sukelti natrio ir vandens užsilaikymą bei hipokalemiją. Sisteminiai kortikosteroidai sukėlė kalcio atsidėjimą odoje (calcinosis cutis).

Kortikosteroidai gali lėtinti žaizdų gijimą, o dėl imunosupresinio poveikio gali mažėti organizmo

atsparumas ar sunkėti gyvūno būklė dėl esančios infekcijos. Esant bakterinei infekcijai ir naudojant kortikosteroidus, būtina naudoti antibakterinius vaistus. Esant virusinei infekcijai, kortikosteroidai gali sunkinti ar greitinti ligos eigą.

Veterinarijos gydytojas turi atidžiai stebėti gyvūno būklę viso gydymo kurso metu.

Sisteminių kortikosteroidų negalima naudoti gyvūnams, sergantiems inkstų ligomis ir cukriniu diabetu. Naudojant kortikosteroidus buvo pastebėti virškinimo trakto opėjimo atvejai, be to opėjimas gali pasunkėti kai gyvūnai vienu metu yra gydomi nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar jiems yra stuburo trauma. Kortikosteroidai gali sukelti kepenų padidėjimą (hepatomegaliją) ir kepenų fermentų kiekio serume pagausėjimą.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis ar į veną, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų: galvijui – 5–15 ml,

veršeliui, ožkai ar kiaulei – 1-2,5 ml, šuniui – 0,25-1 ml,

katei 0,25 ml.

Jei reikia, pakartotinai gydyti galima po 24-48 val.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Galvijienai, ožkienai 7 paros, kiaulienai 2 paros, pienui 72 val. (6 melžimai).

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C), sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.


12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Klinikiniai ir laboratoriniai duomenys rodo, kad patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu sugirdyti ar sušvirkšti kortikosteroidai gali sužadinti atsivedimą, kuris kartais gali būti komplikuotas vaisiaus distocija, gaišimu, susilaikiusiomis nuovalomis ir metritu. Kortikosteroidai naudoti

vaikingoms kalėms, triušėms ir graužikams sukėlė vaisių vilko gomurį, kalėms – ir kitokius šuniukų apsigimimus, pvz., deformuotas priekines galūnes.

Gyvūnus, kuriems naudojamas šis vaistas, būtina įdėmiai stebėti. Kortikosteroidai veikia priešuždegimiškai ir gali maskuoti infekcijos požymius, todėl iki bus nustatyta tiksli diagnozė, gali tekti nustoti naudoti vaistą. Kai kurių gliukokortikoidų perdozavimas gali skatinti natrio ir skysčių susilaikymą, kalio netekimą ir svorio prieaugį.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai įsišvirkštus, būtina kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

Būtina vengti vaisto patekimo ant odos ar į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, būtina plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirgimui išliekant ilgesnį laiką būtina kreiptis į gydytoją.

Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

Išskyrus jei norima sukelti atsivedimą karvėms, vaikingoms patelės kortikosteroidų naudoti nerekomenduojama. Naudojus laboratorinių gyvūnų patelėms ankstyvuoju vaikingumo metu, buvo nustatyti vaisiaus apsigimimo atvejai. Naudojamas vėlyvuoju vaikingumo metu, vaistas gali sukelti abortą ar ankstyvąjį atsivedimą.

Naudojus vaistą karvėms atsivedimui sukelti, dažnai gali susilaikyti nuovalos, o vėliau pasireikšti metritas ir (ar) karvės gali sunkiau apsisėklinti.

Naudojus vaistą karvėms laktacijos metu, gali sumažėti primilžis.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti vienu metu su fenitoinu, rifampinu ir barbituratais, nes šie vaistai gali skatinti gliukortikoidų biotransformavimą ir mažinti deksametazono kiekį kraujyje.

Nenaudoti vienu metu su makrolidų antibiotikais (eritromicinu, klaritromicinu, tilozinu), ketokonazoliu ir kitais azolo priešgrybiniais vaistais, nes jie gali lėtinti gliukortikoidų biotransformavimą ir didinti deksametazono kiekį kraujyje.

Naudojami vienu metu su opėjimą skatinančiais vaistais, pvz., nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, kortikosteroidai gali didinti virškinimo trakto opėjimo pavojų.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

Kortikosteroidų negalima leisti į veną tuo pat metu su kalcio tirpalais. Negalima maišyti su kitais vaistais.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus gali pasireikšti poliurija, polidipsija ar polifagija. Ilgas kortikosteroidų naudojimas gali sukelti sunkias nepalankias reakcijas.

 

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su kitais vaistais.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.


14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: parenterinis hormoninis preparatas. ATCvet kodas: QH02AB02.

 

Pakuotė:

II tipo rudo stiklo buteliukai po 50 ml, užkimšti brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.