Kodas 92912
Gamintojas KRKA

FYPRYST SPRAY 2,5 mg/ml 100 ml N1 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Fypryst 2,5 mg/ml odos purškalas (tirpalas) katėms ir šunims

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto SLOVĖNIJA

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Fypryst 2,5 mg/ml odos purškalas (tirpalas) katėms ir šunims Fipronilas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml skaidraus, bespalvio skysčio yra 2,5 mg fipronilo.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Katėms ir šunims, užsikrėtusiems blusomis ir erkėmis, gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai. Vaistas gali būti naudojamas kaip blusų sukelto alerginio dermatito gydymo strategijos dalis.

Šis vaistas veikia Ixodes spp., įskaitant Ixodes ricinus, kurios yra svarbios Laimo ligos pernešėjos. Šis vaistas kontroliuoja šunų užsikrėtimą Trichodectes canis plaukagraužiais ir kačių užsikrėtimą Felicola subrostratus plaukagraužiais.

 

Vaistas šunis nuo užsikrėtimo blusomis apsaugo iki 3 mėnesių, kates – iki 2 mėnesių, priklausomai nuo aplinkos veiksnių. Vaistas šunis ir kates nuo erkių veiksmingai apsaugo iki vieno mėnesio, priklausomai nuo aplinkos veiksnių.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems) ar sveikstantiems gyvūnams. Negalima naudoti triušiams, nes gali sukelti nepalankių reakcijų ar net mirtį.

Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Jei gyvūnas nulaižo gydomą vietą, dėl vaisto sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų pobūdžio trumpą laiką gali pasireikšti stiprus seilėtekis.

Tarp pranešimų apie labai retai po vaisto naudojimo pasireiškusias nepalankias reakcijas gauta duomenų apie laikinas odos reakcijas: eritemą, niežulį bei plaukų išslinkimą. Išimtiniais atvejais po vaisto naudojimo pastebėtas stiprus seilėtekis, grįžtamieji neurologiniai požymiai (hiperestezija, depresija, nervingumo požymiai), vėmimas ar kvėpavimo sutrikimai.

Vengti perdozavimo.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gyvūnų),


-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės ir šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Naudojimo būdas: naudoti užpurškiant mechaniniu purkštuku. Vienu papurškimu išpurkšti 0,5 ml (iš 100 ml buteliuko), 1,5 ml (iš 250 ml buteliuko) arba 3 ml (iš 500 ml buteliuko) preparato.

 

Naudojimo metodas

Išpurkšti visą gyvūno kūno paviršių. Purkšti maždaug 10–20 cm atstumu prieš plauką, kad sudrėktų visas kailis. Pamasažuoti kailį, ypač ilgaplaukių gyvūnų, kad preparatas pasiektų odą.

Galvos srityje ir gydant jaunus ar nervingus gyvūnus, preparato galima užpurkšti ant rankos užmautos pirštinės ir įtrinti į kailį. Kailį reikia palikti išdžiūti natūraliu būdu. Negalima sausinti rankšluosčiu.

 

Dozavimas: kad gyvūno kailis sudrėktų iki odos, naudoti 3–6 ml preparato 1 kg kūno svorio (7,5–15 mg veikliosios medžiagos 1 kg kūno svorio), priklausomai nuo plaukų ilgio. Iš 100 ml talpos buteliuko purkšti 6–12 kartų 1 kg kūno svorio, iš 250 ml buteliuko – 2–4 kartus, o 500 ml – 1–2 kartus.

 

Savybės

Vaisto sudėtyje yra plėvelę sudarančios medžiagos. Todėl užpurškus tirpalo, susidaro plėvelė, dėl kurios kailis tampa blizgus.

 

Galima saugiai gydyti kačiukus ir šuniukus nuo 2 dienų amžiaus.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudojant 100 ml buteliuką, trumpaplaukę vidutinio dydžio (4 kg) katę galima gydyti maždaug 8 kartus. Naudojant 250 ml buteliuką, trumpaplaukį vidutinio dydžio (20 kg) šunį galima gydyti maždaug 4 kartus. Naudojant 500 ml buteliuką, trumpaplaukį didelį (40 kg) šunį galima gydyti maždaug 4 kartus.

 

Kadangi nėra atlikta saugumo tyrimų, minimalus intervalas tarp gydymų yra 4 savaitės.

 

Siekiant užtikrinti optimalų poveikį, nerekomenduojama maudyti ar prausti gyvūnų šampūnu prieš dvi dienas iki gydymo arba dvi dienas po gydymo. Įrodyta, kad gyvūnų maudymas ar prausimas šampūnu iki keturių kartų per du mėnesius neturi reikšmingos įtakos vaisto liekamajam veiksmingumui. Jei gyvūnas šampūnu prausiamas daug dažniau, vaistą rekomenduotina naudoti kas mėnesį.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Netaikytina.


11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Labai degus.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 1 metai.

 

 

12.        SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Leisti gydomiems gyvūnams išdžiūti gerai vėdinamoje patalpoje. Neuždaryti gyvūnų į uždarą patalpą ar narvą, kol visiškai neišdžius kailis.

Dėl duomenų trūkumo apie preparato toleravimą ir veiksmingumą vaistą rekomenduojama naudoti tik šunims ir katėms.

Norint optimaliai kontroliuoti blusų sukeliamas problemas namų ūkyje laikant skirtingos rūšies gyvūnus, visi namuose laikomi šunys ir katės turi būti gydomi tinkamu insekticidu.

Kai naudojama kaip blusų alerginio dermatito gydymo strategijos dalis, alergiškam gyvūnui ir kitiems namuose laikomiems šunims ir katėms rekomenduojama naudoti kas mėnesį.

Gyvūnų guolius, kilimus bei minkštus baldus reikia apdoroti tinkamais insekticidiniais preparatais. Tai padės sumažinti parazitų skaičių ir maksimaliai prailgins nuo kartotinio užsikrėtimo apsaugantį poveikį.

Veterinarinis vaistas netinka tiesiogiai purkšti į aplinką.

 

Svarbu užtikrinti, kad apipurkšti gyvūnai vienas kito nelaižytų.

Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis. Atsitiktinai patekus į akis, reikia nedelsiant ir kruopščiai praplauti jas vandeniu. Jei akių dirginimas išlieka, reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją. Negalima purkšti tiesiai ant pažeistos odos.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams, todėl po vaisto naudojimo 2 dienas šunims negalima leisti maudytis vandens telkiniuose.

Gali įsisiurbti pavienių erkių, todėl neįmanoma užtikrinti, kad nepalankiomis sąlygomis nebus perduodamos infekcinės ligos.

Negalima leisti gyvūnams mažiausiai 30 minučių po užpurškimo ir kol visiškai neišdžius kailis artintis prie ugnies ar kitų šilumos šaltinių bei paviršių, kuriuos gali paveikti purškalas su alkoholiu. Vaisto negalima purkšti į atvirą ugnį ar ant įkaitusių medžiagų.

Tik išoriniam naudojimui.

Laboratoriniais tyrimais teratogeninis fipronilo poveikis žiurkėms ir triušiams nenustatytas. Gydant kales laktacijos metu, fipronilą šuniukai toleruoja labai gerai.

Nėra duomenų apie vaisto poveikį vaikingumo ar laktacijos metu.

 

Perdozavimo atveju nepalankių reakcijų rizika gali padidėti (žr. 6 p.), todėl visada reikia nustatyti gyvūno kūno svorį atitinkančią dozę.

 

Perspėjimai naudotojui

Šis veterinarinis vaistas gali dirginti gleivinę ir akis, todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į burną ir akis.

Gyvūnai ar žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai ar alkoholiui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Jei taip nutiktų, būtina kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, jas reikia nedelsiant kruopščiai išplauti švariu vandeniu.


Negalima glostyti gydomų gyvūnų ir leisti vaikams su jais žaisti, kol neišdžiūvo gyvūnų kailis. Todėl rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet anksti vakare, o tuoj po gydymo gyvūnams nereikėtų leisti miegoti toje pačioje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais.

Gyvūnus reikia apipurkšti atvirame ore arba gerai vėdinamoje patalpoje. Reikia stengtis neįkvėpti purškalo. Purškiant negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Gydant gyvūnus, reikia mūvėti pirštines iš PVC arba nitrilo. Rekomenduojama dėvėti vandeniui nepralaidžią prijuostę rūbams apsaugoti.

Jei rūbai permirksta nuo purškalo, reikia juos nusivilkti ir išskalbti.

Po naudojimo pirštines reikia išmesti ir gerai nusiplauti rankas vandeniu su muilu.

Užtiškus vaisto ant kūno, būtina kuo skubiau nuplauti tą vietą vandeniu su muilu. Odos sudirginimo atveju būtina kreiptis į gydytoją. Žmonės, kuriems padidėjęs jautrumas ir kurie serga astma, gali būti ypač jautrūs produktui. Negalima naudoti vaisto, jeigu anksčiau Jums buvo pasireiškusi nepalanki reakcija į jį.

Kelių gyvūnų gydymas: gydant kelis gyvūnus vienoje patalpoje, labai svarbu užtikrinti tinkamą vėdinimą. Gyvūnus reikia purkšti lauke arba vengti garų susidarymo išvedant gyvūnus iš gydymo patalpos, kol garuoja alkoholis, bei tinkamai išvėdinant patalpą iki kito purškimo. Be to, reikia pasirūpinti, kad patalpa, kurioje gyvūnai paliekami išdžiūti, taip pat būtų gerai vėdinama. Negalima uždaryti kelių neseniai gydytų gyvūnų toje pačioje patalpoje.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams, todėl vaistas ar tuščios pakuotės negali patekti į vandens telkinius, vandentakius ar kanalus. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-09-20

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

100 ml talpos baltos spalvos matiniai didelio tankio polietileno buteliukai su purkštukais, kuriais vienu paspaudimu išpurškiama po 0,5 ml tirpalo.

250 ml talpos baltos spalvos matiniai didelio tankio polietileno buteliukai su purkštukais, kuriais vienu paspaudimu išpurškiama po 1,5 ml tirpalo.

500 ml talpos baltos spalvos matiniai didelio tankio polietileno buteliukai su purkštukais, kuriais vienu paspaudimu išpurškiama po 3 ml tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

 

UAB KRKA Lietuva Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km.,Vilniaus r.

LT - 14013

Tel. + 370 5 236 2740