Kodas 96879
Gamintojas KRKA

FYPRYST COMBO katėms 0,5 ml (1kg>) N1 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Fypryst Combo 50 mg/60 mg užlašinamasis tirpalas katėms ir šeškams

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Fypryst Combo 50 mg/60 mg užlašinamasis tirpalas katėms ir šeškams Fipronilas, S-metoprenas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekvienoje 0,5 ml pipetėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

fipronilo                         50 mg,

S-metopreno                   60 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

butilhidroksianizolo (E320) 0,1 mg, butilhidroksitolueno (E321) 0,05 mg.

 

Skaidrus, geltonas tirpalas.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Katėms apsaugoti nuo užsikrėtimo tik blusomis arba jomis ir erkėmis ir (arba) plaukagraužiais.

 

-             Blusoms (Ctenocephalides spp.) naikinti. Vaistas veikia insekticidiškai ir apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 4 sav. Slopindamas blusų kiaušinėlių vystymąsi (veikdamas ovicidiškai) bei iš suaugusių blusų atsiradusių lervų ir lėliukų vystymąsi (veikdamas lervicidiškai), vaistas neleidžia blusoms daugintis 6 sav. po vaisto užlašinimo.

-             Erkėms   (Ixodes   ricinus,   Dermacentor  variabilis, Rhipicephalus   sanguineus)   naikinti.

Eksperimentinių tyrimų duomenimis, vaisto akaricidinis poveikis erkėms išlieka iki 2 sav.

-             Plaukagraužiams (Felicola subrostratus) naikinti.

 

Vaistą galima naudoti kaip papildomą priemonę veterinarijos gydytojo diagnozuotam blusų sukeltam alerginiam dermatitui (angl. FAD) kontroliuoti.

 

Šeškams apsaugoti nuo užsikrėtimo tik blusomis arba jomis ir erkėmis.

 

-             Blusoms (Ctenocephalides spp.) naikinti. Vaistas veikia insekticidiškai ir apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 4 sav. Slopindamas blusų kiaušinėlių vystymąsi (veikdamas ovicidiškai) bei iš suaugusių blusų atsiradusių lervų ir lėliukų vystymąsi (veikdamas lervicidiškai), vaistas neleidžia blusoms daugintis.


-             Erkėms (Ixodes ricinus) naikinti. Eksperimentinių tyrimų duomenimis, vaisto akaricidinis poveikis erkėms išlieka iki 4 sav.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Nesant tyrimų duomenų, negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) sveriantiems mažiau nei 1 kg kačiukams. Negalima naudoti jaunesniems nei 6 mėn. šeškams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos, netgi mirtis.

Nesant tyrimų duomenų, nerekomenduojama naudoti ne paskirtiems gyvūnams.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Katėms.

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus) po vaisto naudojimo pranešta apie įtartas nepalankias reakcijas, laikinas odos reakcijas užlašinimo vietoje (pleiskanojimą, vietinį plaukų išslinkimą, niežulį, paraudimą) ir bendrą niežulį bei plaukų išslinkimą. Be to, po vaisto naudojimo pastebėtas seilėtekis, laikini neurologiniai požymiai (padidėjęs jautrumas stimuliavimui, depresija, kiti nervų sistemos sutrikimų požymiai) ar vėmimas.

 

Palaižiusiam vaisto gyvūnui dėl vaisto pagalbinių medžiagų gali trumpam pagausėti seilėtekis.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema: www.vmvt.lt

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės ir šeškai.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Mažiausia rekomenduojama vaisto dozė yra 5 mg fipronilo ir 6 mg (S)-metopreno 1 kg kūno svorio arba viena 0,5 ml pipetė katei, ją užlašinant katei ant odos (užlašinant).

 

Šeškui reikia užlašinti ant odos vienos 0,5 ml pipetės turinį, t.y. 50 mg fipronilo ir 60 mg (S)- metopreno šeškui (užlašinant).

 

Naudojimo metodas

1.     Pipetę išimti pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti gaubtelį.

2.     Apsukti gaubtelį ir uždėti kitu galu atgal ant pipetės. Paspausti ir pasukti gaubtelį, pradurti izoliacinį sluoksnį, tada gaubtelį nuimti nuo pipetės.

3.     Patepkite ant nugaros odos ties kaklo pagrindu virš menčių.

4.    
Praskirkite plaukus, kad matytųsi oda. Pipetės galiuką uždėkite ant odos ir keletą kartų išspauskite pipetę, kad jos turinys būtų visiškai ir tiesiogiai ištuštintas ant odos vienoje vietoje.


9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Gydyti galima ne dažniau kaip kas 4 savaites.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Nenumatyta.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

 

12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Blusų dažnai būna gyvūnų krepšiuose, guoliuose bei įprastose poilsio vietose, tokiose, kaip minkšti baldai, ar ant kilimų. Intensyvaus užsikrėtimo atvejais bei pradedant taikyti kontrolės priemones, šias vietas bei daiktus reikia apdoroti tinkamais insekticidais ir reguliariai siurbti.

Duomenų apie kačių ir šeškų maudymo arba prausimo šampūnu poveikį vaisto veiksmingumui nėra. Tačiau, pagal turimą informaciją apie vaisto veiksmingumą šunims, kurie buvo prausiami šampūnu 2 dienas po vaisto naudojimo, gyvūnų nerekomenduojama maudyti 2 dienas po vaisto panaudojimo.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis.

Vaistą reikia užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nusilaižyti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad užlašinus tirpalo gyvūnai nelaižytų vienas kito.

Gali įsisiurbti pavienių erkių, todėl garantuoti, kad nepalankiomis sąlygomis nebus perduodama infekcinių ligų, neįmanoma.

 

Vaikingumas ir laktacija

Katėms vaistą galima naudoti vaikingumo metu. Galimas toksinis vaisto poveikis jaunesniems kaip 8 savaičių kačiukams po kontakto su gydyta apsivaikavusia kate nedokumentuotas. Tokiu atveju būtinas ypatingas atsargumas.

Šeškams: laboratoriniais tyrimais su katėmis nenustatytas teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis patelei poveikis. Šio veterinarinio vaisto saugumas šeškams vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) Perdozavus gali padidėti nepageidaujamo poveikio rizika.

Katėms.

Tyrimų su gyvūnais, 8 savaičių ir vyresnėmis katėmis ir kačiukais, sveriančiais apie 1 kg, šešis mėnesius iš eilės gydytų vieną kartą per mėnesį 5 kartus didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis, nepageidaujamų reiškinių nepastebėta.

Po gydymo gali atsirasti niežulys.

Perdozavus vaistą, gydymo vietoje atsiras lipnios išvaizdos plaukai. Tačiau, jei taip atsitiktų, jis išnyks per 24 valandas po naudojimo.

Šeškai.


6 mėnesių ir vyresniems šeškams, gydytiems keturių gydymo procedūrų metu, kas 2 savaites, skiriant penkis kartus didesnę nei rekomenduojama dozę, kai kuriems gyvūnams pasireiškė svorio mažėjimas.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vaistas gali dirginti gleivinę, odą ir akis, todėl būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos, į burną ar akis.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas insekticidams ar alkoholiui, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Taip nutikus, rankas reikia plauti vandeniu su muilu. Atsitiktinai vaisto patekus į akis, jas reikia kruopščiai plauti švariu vandeniu.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Negalima glostyti gydomų gyvūnų ir leisti vaikams žaisti su gydomais gyvūnais, kol nenudžiūvo vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dieną, bet anksti vakare, o tuoj po gydymo gyvūnams nereikėtų leisti miegoti toje pačioje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. Fipronilas ir S-metoprenas neturėtų patekti į vandens telkinius, nes tai gali būti pavojinga žuvims ir kitiems vandens organizmams.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-02-22

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Kartoninėje dėžutėje yra 1, 3, 6 ar 10 pipečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu. UAB KRKA Lietuva

Senasis Ukmergės kelias 4,

Užubalių km., Vilniaus r.

LT - 14013

Tel. + 370 5 236 2740