Kodas 96038
Gamintojas BIOWET

FUNGIDERM 5mg/ml odos tirpalas 100ml (Biowet)

Veterinarijos tikslams. Arkliams, lapėms, šunims, katėms, jūrų kiaulytėms, pelėms, žiurkėms ir triušiams, sergantiems paviršinėmis mikozėmis, sukeltomis klotrimazolui jautrių patogeninių grybų.

INFORMACINIS LAPELIS

FUNGIDERM 5 mg/ml odos tirpalas arkliams, lapėms, šunims, katėms, jūrų kiaulytėms, pelėms, žiurkėms ir triušiams

 

 

1.            REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas:

Biowet Drwalew sp. z o.o. ul. Grójecka 6

05 651 Drwalew Lenkija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6

05-651 Drwalew Lenkija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

FUNGIDERM 5 mg/ml tirpalas arkliams, lapėms, šunims, katėms, jūrų kiaulytėms, pelėms, žiurkėms ir triušiams

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

klotrimazolo                                                                       5 mg;

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):                            iki 1 ml.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, lapėms, šunims, katėms, jūrų kiaulytėms, pelėms, žiurkėms ir triušiams, sergantiems paviršinėmis mikozėmis, sukeltomis klotrimazolui jautrių patogeninių grybų: Microsporum spp. (M. canis, M. gypseum, M. equinum), Trichophyton spp. (T. mentagrophytes var. Quinckeanum, T. equinum, Candida spp. (daugiausia Candida albicans), Malassezia spp. (M. pachydermatitis, M. globosa, Aspergillus spp. (daugiausia Aspergillus fumigatus), gydyti. Vaistas taip pat veikia gramteigiamas (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) ir gramneigiamas (Proteus vulgaris, Salmonella spp.) bakterijas.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.


6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Odos dirginimo požymiai paraudimas, edema ir niežulys.

Mėsėdžiai gyvūnai gali prarasti apetitą, pasireikšti pykinimas ir vėmimas.

Ilgiau naudojant vaistą, gali pasireikšti niežulys, plaukų slinkimas, plaukų išretėjimas, išsausėti oda. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, lapės, šunys, katės, jūrų kiaulytės, pelės, žiurkės ir triušiai.

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Tirpalą reikia purkšti ant pažeistos odos kas 8–10 dienų, 3–5 kartus. Esant mikroskopinių grybų pažeistai odai, sukėlėjų sporos gali išlikti kelis mėnesius ir pakartotinai sukelti ligą. Jei klinikinė būklė pagerėja tirpalą purškus 3 kartus, reikia purkšti dar kartą po 8 dienų. Tačiau jei klinikinė būklė nepagerėja, negalima purkšti daugiau nei 5 kartus, bet taikyti gydymą kitais vaistais.

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Netaikytina.

Neregistruota naudoti arkliams ir triušiams, kurie skirti žmonių maistui.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

 

12.          SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Reikia vengti atsitiktinio vaisto prarijimo, nes tai gali sukelti perdozavimą.

Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (kaukės, pirštinės). Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Vaistas blogai absorbuojamas per odą. Naudojant išoriškai, klotrimazolas netiesiogiai veikia kitų vaistų metabolizmą. Absorbuotas per odą klotrimazolas padidina kepenų monooksigenazės sistemos, kuri gali turėti įtakos kitų vaistų metabolizmui, aktyvumą. Padidėjęs monooksigenazės ir citochromo C-450 aktyvumas gali sumažinti kai kurių vaistų, tokių kaip spironolaktonas, lidokainas, propanololis, paracetamolis, pusinės eliminacijos laiką.

Perdozavimą gali sukelti atsitiktinis vaisto prarijimas. Perdozavus pasireiškia apsinuodijimo požymiai

vėmimas, viduriavimas ir pilvo skausmas, lydimi mechaninės geltos ir žymaus šarminės fosfatazės kiekio padidėjimo. Įvykus intoksikacijai, skrandį reikia plauti vandeniu ir aktyvinta anglimi.

LD50 pelėms ir žiurkėms 700–932 mg/kg kūno svorio, triušiams virš 1000 mg/kg kūno svorio, šunims daugiau kaip 2000 mg/kg kūno svorio.


Žiurkėms ilgiau nei 13 sav. girdžius klotrimazolo, padidėjo kepenų svoris ir hepatocitų skaičius, padaugėjo šarminės fosfatazės ir alanino transaminazės. Vienkartinis ir daugkartinis klotrimazolo naudojimas žiurkėms ant odos nepalankių reakcijų nesukėlė.

Šunims 26 sav. girdžius 150 mg /kg kūno svorio klotrimazolo dozę, padidėjo antinksčiai ir kepenų fermentų aktyvumas. Šunims 28 d. klotrimazolą naudojus išoriškai, jokio nepalankaus poveikio nepastebėta.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-11-24

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.