Kodas 101626
Gamintojas Boehringer Ingelheim

FRONTLINE TRI-ACT XL 40-60kg N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

(Plastikinė lizdinė plokštelė su 1 pipete)

Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 40–60 kg šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 40–60 kg šunims

Fipronilas, permetrinas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus bespalvis iki geltonai-rudos spalvos tirpalas.

Veikliosios medžiagos/pagalbinės medžiagos:

Žr. p. „DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI“

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims gydyti ir apsaugoti nuo blusų ir/arba erkių, kai repelentas turi veikti atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlio muses, sparvas ir/arba uodus.

  • Blusos

Gydyti ir apsaugoti nuo užsikrėtimo Ctenocephalides felis blusomis, bei apsaugoti nuo Ctenocephalides canis užsikrėtimo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis iki 4 sav. Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiam dermatitui (BAD) kontroliuoti tais atvejais, kai liga jau ankščiau buvo diagnozuota veterinarijos gydytojo.

  • Erkės

Gydyti ir apsaugoti nuo užsikrėtimo erkėmis (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Vienas gydymas žudančiai veikia erkes (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus ) ir atbaido nuo užsikrėtimo (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) iki 4 sav. po gydymo, taip pat atbaido nuo užsikrėtimo Dermacentor reticulatus nuo 7 dienų iki 4 sav. po gydymo.

  • Uodai ir smėlio musės

Atbaido (neleidžia maitintis) smėlio muses (Phlebotomus perniciosus) iki 3 sav. ir uodus (Culex pipiens, Aedes albopictus) iki 4 sav. 22

Žudančiai veikia smėlio muses (Phlebotomus perniciosus) ir uodus (Aedes albopictus) iki 3 sav.

Sumažina užsikrėtimo riziką Leishmania infantum, kurią platina smėlio musės (Phlebotomus perniciosus) iki 4 sav. Efektas pasireiškia dėl netiesioginio vaisto poveikio infekcijos platintojui.

  • Tvarto musės

Atbaido (neleidžia maitintis) ir žudančiai veikia tvarto muses (Stomoxys calcitrans) iki 5 sav.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams.

Šis vaistas skirtas naudoti tik šunims. Negalima naudoti katėms ir triušiams, nes galimos nepalankios reakcijos ar netgi mirtis (žr. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI).

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų (žr. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI).

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Trumpalaikės odos reakcijos (pakinta odos spalva, vietiškai išslenka plaukai, pasireiškia niežėjimas, paraudimas) ir bendras niežėjimas, nuplikimas ar paraudimas panaudojus vaistą pasitaiko labai retai užlašinimo vietoje. Grįžtami neurologiniai požymiai (padidėjęs jautrumas, hiperaktyvumas, raumenų drebulys, depresija, ataksija, kiti nerviniai reiškiniai), vėmimas, anoreksija ir padidėjęs seilėtekis pasireiškė labai retai po vaisto naudojimo.

Po naudojimo palaižęs vaisto, gyvūnas gali šiek tiek seilėtis ir vemti.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Išoriniam naudojimui ant odos (užlašinimui). Veikliosios medžiagos

Pagalbinės medžiagos

Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas šunims

Dozės tūris (ml)

Fipronilas (mg)

Permetrinas (mg)

Butilhidroksitoluenas (E321) 9mg)

N-metilpirolidonas (mg)

Labai dideli 40-60 kg svorio šunys

6

405,6

3028,8

6,750

2362,2