Kodas 81959
Gamintojas Vet-agro

FIPREX CAT 52,5 mg N3 (Vet-agro)

Veterinarijos tikslams. Blusomis Ctenocephalides spp. ir erkėmis Dermacentor reticulatus užsikrėtusioms katėms gydyti. Nuo 8 sav. amžiaus, 1 kg svorio.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Fiprex Cat 52,5 mg, užlašinamasis tirpalas katėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Multi-Trade Company VET-AGRO Sp. z o.o. Gliniana 32a

 

20-616 Lublin Lenkija

Tel.: +48 81 445 23 00

 

Faks.: +48 81 445 23 20 El. p.: vet-agro@vet-agro.pl

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Fiprex Cat 52,5 mg, užlašinamasis tirpalas katėms

 

3.      VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje 0,7 ml pipetėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

fipronilo

52,5mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Blusomis Ctenocephalides spp. ir erkėmis  Dermacentor reticulatus užsikrėtusioms katėms gydyti.

 

Jei katė yra užsikrėtusi minėtos rūšies (Dermacentor reticulatus) erkėmis prieš pradedant gydymą, per pirmąsias 48 valandas gali žūti ne visos erkės, tačiau savaitės laikotarpyje žūva ir jos.

 

Vaistas apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo blusomis iki 2 savaičių. Nuo pakartotinio užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis preparatas apsaugo iki 2 savaičių.

 

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gyvūnams, sergantiems blusų alerginiu dermatitu (BAD).

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) mažiau nei 1 kg sveriantiems kačiukams. Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas fenilpirazolo junginiams.

Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams.

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos ar netgi mirtis. Šis vaistas sukurtas specialiai katėms.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Ypač retai po vaisto naudojimo gali pakisti kailio spalva, pasireikšti vietinis plaukų išslinkimas, paraudimas, niežulys, plaukai gali atrodyti susiriebalavę ar susivėlę.

 

Jei gyvūnas nulaižo gydomą vietą, gali pasireikšti seilėtekis, vėmimas ir neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija). Nepalankios reakcijos paprastai išnyksta per 24 val.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Dozės

Skirta išoriniam naudojimui ant odos.

 

Katei lašinti vienos 0,7 ml (52,5 mg fipronilo) pipetės turinį.

 

Naudojimo būdas

 

Pipetę reikia atidaryti, nulaužiant viršutinę dalį. Praskyrus plaukus tarp menčių, pipetės galą reikia priglausti prie odos ir išspausti visą pipetės turinį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Gyvūnų negalima maudyti 2 d. prieš ir po vaisto panaudojimo.

 

Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis.

Reikia saugoti, kad gyvūnas nelaižytų kailio tuoj po vaisto naudojimo.

 

Visi šunys ir katės namuose turi būti gydomi vienu metu.

 

10.  IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir pipetės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Netyčia patekus vaisto ant akies gleivinės, reikia kuo skubiau kruopščiai plauti dideliu kiekiu vandens. Negalima naudoti ant pažeistos odos.

 

Naudojant vaistą, būtina mūvėti apsaugines gumines pirštines. Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ir valgyti.

Po naudojimo reikia gerai nusiplauti rankas.

 

Patalpą, kurioje buvo naudotas vaistas, reikia gerai išvėdinti. Negalima liesti gyvūno, kol vaistas nenudžiūvo.

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

Perdozavus vaisto, gali padažnėti ir sustiprėti simptomai, aprašyti 6 p. Laikantis gamintojo rekomendacijų, nepalankių reakcijų galima išvengti.

 

Negalima perdozuoti. Prieš gydymą gyvūnus reikia tiksliai pasverti.

Reikia vengti kates dažnai maudyti ar prausti šampūnu, nes šio veterinarinio vaisto veiksmingumas dažnai maudomoms katėms tirtas nebuvo.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams, todėl vaistas ar tuščios pakuotės negali patekti į vandens telkinius, vandentakius ar kanalus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-06-17

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.