Kodas 84875
Gamintojas Fatro

FATROXIMIN odos purškalas 170g (Fatro)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

FATROXIMIN, odos purškalas

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas:

 

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

FATROXIMIN, odos purškalas

 

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

170 g purškalo yra:

veikliosios medžiagos:

rifaksimino                         0,5 g;

pagalbinių medžiagų:

fuksino                               0,4 g,

butano/propano (75/25 %) iki 170 g.

4.  INDIKACIJOS

 

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, triušiams, šunims ir katėms, sergantiems odos ir jos darinių infekcinėmis ligomis, esant galūnių žaizdoms, dermatitui, nutrynimui, įbrėžimui, opoms, pooperacinėms ir potrauminėms žaizdoms, gydyti ir profilaktiškai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, bū tina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, triušiai, šunys, katės.

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Pažeistą vietą reikia apipurkšti. Gydomą vietą reikia nuvalyti ir purkšti 1–5 s, kad gyvūnui tektų apie 2–9 mg rifaksimino. Gydyti reikia vieną ar du kartus per parą, kol pasveikstama, vidutiniškai 5–10  dienų.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros ar atviros liepsnos šaltinio.

Negalima ardyti, pradurti ar deginti net tuščios slėginės talpyklės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Reikia stengtis neįkvėpti preparato.

 

Būtina vengti, kad preparatas nepatektų ant gleivinės ar į akis.

Negalima pažeisti slėginių talpyklių ar laikyti arti šilumos šaltinių.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2006-06-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama be recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: vietinio naudojimo antibakterinės medžiagos. ATCvet kodas: QD06AX11.