Kodas 17701
Gamintojas Fatro

FATROXIMIN INTRAUTER PESS N36 (FATRO)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

FATROXIMIN, putojančios gimdos ovulės

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FATROXIMIN, putojančios gimdos ovulės

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

4 g ovulėje yra:

veikliosios medžiagos:

rifaksimino 300 mg;

pagalbinių medžiagų iki 4 g.

 

4. INDIKACIJOS

Karvėms, buivolėms, kumelėms, paršavedėms, avims, ožkoms, sergančioms ūmiu ir lėtiniu endometritu, metritu, cervicitu, vulvovaginitu, kurių sukėlėjai jautrūs rifaksiminui, gydyti ir profilaktiškai, užsilaikius nuovaloms, po manualinės ar instrumentinės akušerinės pagalbos.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės, buivolės, kumelės, paršavedės, avys, ožkos.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms.

Dezinfekavus išorinius lyties organus, ovules reikia dėti į gimdą. Karvei, buivolei ir kumelei, sergančiai metritu, endometritu ir cervicitu, reikia dėti 4 ovules vieną kartą arba du kartus po 2 ovules kas 24 val., sergančioms vulvovaginitu – du kartus po 1 ovulę kas 24 val., užsilaikius nuovaloms – 4 ovules vieną kartą, teikus akušerinę pagalbą – 2 ovules vieną kartą profilaktiškai. Paršavedei, aviai, ož kai sergančiai metritu, endometritu, cervicitu ar vulvovaginitu, reikia dėti 2 ovules vieną kartą arba du kartus po 1 ovulę kas 24 val., užsilaikius nuovaloms – 2 ovules vieną kartą, teikus akušerinę pagalbą, profilaktiškai – 1 ovulę. Jeigu praėjus 12–24 val. po gydymo nuovalos nepasišalina, į gimdą reikia dėti kitas 2 ovules.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vaistas skirtas patelėms po atsivedimo.

Galima naudoti patelėms laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Tamsioje, sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: gimdos antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QG51AA06.