Kodas 93890
Gamintojas KRKA vet

ENROXIL FLAVOUR 50 mg N10 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Enroxil Flavour 50 mg, tabletės šunims

 

1.         REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija Virbac S.A., 1ère avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros Cedex, Prancūzija KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Enroxil Flavour 50 mg, tabletės šunims Enrofloksacinas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekvienoje tabletėje yra 50 mg enrofloksacino.

Apvalios, šiek tiek abipus išgaubtos, kreminės arba rusvos tabletės, ant kurių gali būti matomos baltos ar tamsesnės dėmės. Vienoje pusėje yra vagelė. Tabletes galima dalyti į dalis.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, sergantiems bakterijų sukeltomis virškinamojo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir lyties organų ir odos infekcinėmis ligomis, gydyti, esant antrinėms žaizdų infekcijoms ir išorinės ausies uždegimui, jei, remiantis klinikine patirtimi ir atliktais ligos sukėlėjų jautrumo tyrimais, galima rinktis enrofloksaciną.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jaunesniems kaip 1 metų šunims bei jaunesniems kaip 18 mėnesių ypač didelių veislių šunims, kurie auga ilgiau, nes greito augimo laikotarpiu gali būti pažeista sąnario kremzlė. Enroxil Flavour 50 mg tablečių negalima naudoti profilaktikai.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti šunims, kuriems yra traukuliais pasireiškiančių sutrikimų, kadangi enrofloksacinas gali stimuliuoti centrinę nervų sistemą.

Negalima naudoti profilaktikai.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Greito augimo laikotarpiu enrofloksacinas gali veikti sąnario kremzlės vystymąsi.

Labai retai (mažiau nei 1 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus) pasireiškė vėmimas ir anoreksija.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Neviršyti rekomenduojamos dozės. Vaisto paros dozė yra 5 mg enrofloksacino 1 kg kūno svorio. Ji turėtų būti suduota karto ar per du kartus su ėdalu arba be jo. Gydyti reikia 5–10 d.

Šunų gydymo trukmė gali būti ilgesnė ir priklauso nuo klinikinės reakcijos bei veterinarijos gydytojo sprendimo.

Siekiant išvengti per mažos dozės naudojimo, gyvūną reikia kiek įmanoma tiksliau pasverti, kad būtų naudojama teisinga dozė.

Paros dozė vidutinio dydžio šunims gali būti skaičiuojama taip: 1 tabletė 10 kg kūno svorio.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Tabletė turėtų būti sušerta karto arba padalyta per du kartus su ėdalu arba be jo.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Per pusę padalytą tabletę reikia įdėti atgal į atplėštą lizdinę plokštelę ir sunaudoti per 24 valandas. Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ ar „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

 

 

12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitų klasių antimikrobinėmis medžiagomis yra neveiksmingas arba manoma, kad gali būti neveiksmingas.

Jei įmanoma, fluorokvinolonų naudojimas turi būti pagrįstas jautrumo tyrimu. Jei vaisto naudojama neatsižvelgiant į VVA pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparumo fluorokvinolonams paplitimas bei sumažėti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas, kadangi galimas kryžminis atsparumas. Naudojant šį vaistą, reikia atsižvelgti į oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

Vaisto negalima naudoti, jei yra atsparumas kvinolonams, kadangi pasireiškia beveik visiškas kryžminis atsparumas kitiems kvinolonams vei visiškas kryžminis atsparumas kitiems fluorokvinolonams.

Neviršyti rekomenduojamos dozės.

Šunis, kurių inkstų ar kepenų funkcija yra labai sutrikusi, šiuo vaistu būtina gydyti atsargiai.

 

Enrofloksacinas patenka į patelės pieną, todėl galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui

įvertinus naudos ir rizikos santykį.


Šio vaisto negalima naudoti su tetraciklinais, fenikoliais ar makrolidais, kadangi šie vaistai gali neutralizuoti norimą poveikį.

Fluorokvinolonai gali stiprinti kartu naudojamų geriamųjų antikoaguliantų (kraujo krešėjimą slopinančių vaistų) poveikį.

Šio vaisto negalima naudoti kartu su teofilinu (vaistu, medicinoje naudojamu bronchams plėsti), kadangi gali pailgėti jo eliminacija.

Jei kartu naudojama magnio ar aliuminio turinčių medžiagų, enrofloksacino absorbcija gali pailgėti. Atsitiktinai perdozavus, gyvūnas gali vemti, viduriuoti, gali atsirasti centrinės nervų sistemos bei elgesio pokyčių.

Priešnuodžio nėra, gydymas simptominis. Jei reikia, galima skirti antacidinių preparatų, kuriuose yra aliuminio ir magnio, arba aktyvintos anglies, kad būtų sumažinta enrofloksacino absorbcija.

 

Perspėjimai naudotojui

Po naudojimo plauti rankas.

Jei vaisto pateko į akis, jas būtina plauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (fluoro)kvinolonams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2021 m. gegužės mėn.

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizdinė plokštelė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštį. Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje –100 tablečių, esančių 10 lizdinių plokštelių.

Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizdinė plokštelė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštį. Vienoje lizdinėje plokštelėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje 10 tablečių, esančių 1 lizdinėje plokštelėje.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.