Kodas 93891
Gamintojas KRKA

ENROXIL FLAVOUR 150 mg N10 (KRKA)

Veterinarijos tikslams. Šunims, sergantiems virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo bei lyties organų, odos ir ausų ligomis, esant infekcinių žaizdų, kurių sukėlėjai jautrūs enrofloksacinui, gydyti.

INFORMACINIS LAPELIS

Enroxil Flavour 150 mg tabletės šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

SLOVĖNIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Enroxil Flavour 150 mg tabletės šunims

Enrofloksacinas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tabletėje yra 150 mg enrofloksacino. Apvalios, šiek tiek abipus išgaubtos, kreminės arba rusvos tabletės, ant kurių gali būti matomos baltos ar tamsesnės dėmės, su nuožulniomis briaunomis. Vienoje pusėje yra vagelė.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims, sergantiems bakterijų sukeltomis virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir lyties organų bei odos infekcinėmis ligomis, esant antrinėms žaizdų infekcijoms ir išorinės ausies uždegimui, gydyti, jei klinikinė patirtis ir, jei įmanoma, atlikti ligos sukėlėjų jautrumo tyrimai leidžia rinktis enrofloksaciną.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesniems kaip 1 metų šunims bei jaunesniems kaip 18 mėnesių ypač didelių veislių šunims, kurie auga ilgiau, nes greito augimo laikotarpiu gali būti pažeista sąnario kremzlė. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti šunims, kuriems yra traukuliais pasireiškiančių sutrikimų, kadangi enrofloksacinas gali stimuliuoti centrinę nervų sistemą.

Negalima naudoti profilaktikai.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Greito augimo laikotarpiu enrofloksacinas gali veikti sąnario kremzlės vystymąsi.

Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus) pasireiškė vėmimas ir anoreksija.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Neviršyti rekomenduojamos dozės. Vaisto paros dozė yra 5 mg enrofloksacino 1 kg kūno svorio. Ji turėtų būti suduota iš karto ar per du kartus su ėdalu arba be jo. Gydyti reikia 5–10 d. Šunų gydymo trukmė gali būti ilgesnė ir priklauso nuo klinikinės reakcijos bei veterinarijos gydytojo sprendimo.

Siekiant išvengti per mažos dozės naudojimo, gyvūną reikia kiek įmanoma tiksliau pasverti, kad būtų naudojama teisinga dozė.

Paros dozė vidutinio dydžio šunims gali būti skaičiuojama taip: 1 tabletė 30 kg kūno svorio.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletė turėtų būti sušerta iš karto arba padalyta per du kartus su ėdalu arba be jo.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Per pusę padalytą tabletę reikia įdėti atgal į atplėštą lizduotę ir sunaudoti per 24 valandas.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir lizduotės po „Tinka iki“ ar „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitų klasių antimikrobinėmis medžiagomis yra neveiksmingas arba manoma, kad gali būti neveiksmingas. Jei įmanoma, fluorokvinolonų naudojimas turi būti pagrįstas jautrumo tyrimu. Jei vaisto naudojama neatsižvelgiant į VVA pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparumo fluorokvinolonams paplitimas bei sumažėti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas, kadangi galimas kryžminis atsparumas. Naudojant šį vaistą, reikia atsižvelgti į oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

Vaisto negalima naudoti, jei yra atsparumas kvinolonams, kadangi pasireiškia beveik visiškas kryžminis atsparumas kitiems kvinolonams bei visiškas kryžminis atsparumas kitiems fluorokvinolonams. Neviršyti rekomenduojamos dozės.

Šunis, kurių inkstų ar kepenų funkcija yra labai sutrikusi, šiuo vaistu būtina gydyti atsargiai.

Enrofloksacinas patenka į patelės pieną, todėl galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Šio vaisto negalima naudoti su tetraciklinais, fenikoliais ar makrolidais, kadangi šie vaistai gali neutralizuoti norimą poveikį.

Fluorokvinolonai gali stiprinti kartu naudojamų geriamųjų antikoaguliantų (kraujo krešėjimą slopinančių vaistų) poveikį.

Šio vaisto negalima naudoti kartu su teofilinu (vaistu, medicinoje naudojamu bronchams plėsti), kadangi gali pailgėti jo eliminacija.

Jei kartu naudojama magnio ar aliuminio turinčių medžiagų, enrofloksacino absorbcija gali pailgėti.

Atsitiktinai perdozavus, gyvūnas gali vemti, viduriuoti, gali atsirasti centrinės nervų sistemos bei elgesio pokyčių.

Priešnuodžio nėra, gydymas simptominis. Jei reikia, galima skirti antacidinių preparatų, kuriuose yra aliuminio ir magnio, arba aktyvintos anglies, kad būtų sumažinta enrofloksacino absorbcija.

Perspėjimai naudotojui

Po naudojimo plauti rankas.

Jei vaisto pateko į akis, jas būtina plauti dideliu kiekiu švaraus vandens. Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (fluoro)kvinolonams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-03-12

15. KITA INFORMACIJA

Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizduotė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštį. Vienoje lizduotėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje –100 tablečių, esančių 10 lizduočių. Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizduotė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštį. Vienoje lizduotėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje – 10 tablečių, esančių 1 lizduotėje.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.