Kodas 73395
Gamintojas KRKA vet

ENROXIL 10% 100ml (KRKA)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

ENROXIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir vaisto serijos gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto SLOVĖNIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ENROXIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

enrofloksacino 

100mg;

 

pagalbinių medžiagų: butanolio, kalio hidroksido.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijai

 

Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ir Mycoplasma spp. padermės, gydymas.

Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukelto ūminio sunkaus mastito gydymas. Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas.

 

Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.

 

Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminio mikoplazminio artrito, sukelto enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių, gydymas.

 

Kiaulės

 

Kvėpavimo sistemos infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. ir Actinobacillus pleuropneumoniae padermės, gydymas.

Šlapimo organų infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas. Disgalaktijos po atsivedimo sindromo (PDS (MMA sindromo), kurį sukelia enrofloksacinui jautrios

Escherichia coli ir Klebsiella spp. padermės, gydymas.

 

Virškinimo trakto infekcijų, kurias sukelia enrofloksacinui jautrios Escherichia coli padermės, gydymas.

Enrofloksacinui jautrių Escherichia coli padermių sukeltos septicemijos gydymas.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti augantiems arkliams dėl galimo sąnarinės kremzlės pažeidimo.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į veną, po oda arba į raumenis.

Kartotines injekcijas reikia atlikti skirtingose vietose.

 

Galvijai

Švirkšti 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 3–5 dienas.

Jaunesnių nei 2 metų amžiaus galvijų ūminis mikoplazminis artritas, sukeltas enrofloksacinui jautrių Mycoplasma bovis padermių: švirkšti 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 5 dienas.

Vaistą galima skirti lėtai sušvirkščiant į veną arba po oda.

 

Escherichia coli sukeltas ūminis mastitas: švirkšti 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną dvi dienas iš eilės.

 

Antrą dozę galima sušvirkšti po oda. Tokiu atveju galioja injekcijos po oda išlauka. Į vieną injekcijos po oda vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 10 ml.

 

Kiaulės

 

Švirkšti į raumenis 2,5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 0,5 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 3 dienas.

 

Escherichia coli sukelta virškinimo trakto infekcija ar septicemija: švirkšti į raumenis 5 mg enrofloksacino/kg kūno svorio, kas atitinka 1 ml/20 kg kūno svorio, kartą per dieną 3 dienas. Kiaulėms reikia švirkšti į kaklą ties ausies pagrindu.

Į vieną injekcijos į raumenis vietą reikėtų sušvirkšti ne daugiau nei 3 ml.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Siekiant užtikrinti tinkamą dozavimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad būtų išvengta per mažų dozių skyrimo.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijai:

 

švirkštus į veną: skerdienai ir subproduktams – 5 paros, pienui – 3 paros;

 

švirkštus po oda: skerdienai ir subproduktams – 12 parų, pienui – 4 paros.

 

Kiaulės:

 

skerdienai ir subproduktams – 13 parų.


11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 28 dienos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Naudojant vaistą, būtina atsižvelgti į oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitų klasių antimikrobinėmis medžiagomis yra neefektyvus arba manoma, kad gali būti neefektyvus.

Kai įmanoma, fluorokvinolonų naudojimą būtina pagrįsti jautrumo tyrimais.

 

Jei vaistas naudojamas neatsižvelgiant į vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparumo fluorokvinolonams paplitimas ir sumažėti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas dėl galimo kryžminio atsparumo.

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Kartu naudojant tetraciklinus, makrolidų ar amfenikolių grupės antibiotikus, enrofloksacinas gali veikti antagonistiškai.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Veršelius per os gydžius 30 mg enrofloksacino/kg kūno svorio 14 dienų, pastebėta degeneracinių sąnarinės kremzlės pokyčių.

 

Enrofloksaciną 15 dienų rekomenduojamomis dozėmis naudojus augantiems ėriukams, atsirado sąnarinės kremzlės histologinių pokyčių, nesusijusių su klinikiniais simptomais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-02-03

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Pakuotės: stikliniai buteliukai po 50 ir 100 ml.

 

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: antibakterinės medžiagos sisteminiam naudojimui.

 

ATCvet kodas: QJ01MA90.

 

Veikimo mechanizmas

 

Kaip molekuliniai fluorokvinolonų taikiniai identifikuoti du DNR replikacijai ir transkripcijai būtini fermentai – DNR girazė ir topoizomerazė IV. Tikslinį slopinimą sukelia nekovalentinis fluorokvinolonų molekulių jungimasis prie šių fermentų. Replikacijos šakutė ir transliacijos kompleksai negali tęstis už šių fermento, DNR ir fluorokvinolono kompleksų. DNR ir iRNR sintezės slopinimas sukelia įvykius, lemiančius greitą ir nuo vaisto koncentracijos priklausomą patogeninės bakterijos žūtį. Enrofloksacino veikimo būdas yra baktericidinis. Baktericidinis aktyvumas priklauso nuo koncentracijos.

Antibakterinis spektras

Enrofloksacinas veikia daugelį gramneigiamų bakterijų, tokių kaip Escherichia coli, Klebsiella spp.,

Actinobacillus pleuropneumoniae, Mannheimia haemolytica , Pasteurella spp. (pvz., Pasteurella multocida), gramteigiamas bakterijas – Staphylococcus spp. (pvz., Staphylococcus aureus) ir

 

Mycoplasma spp., kai naudojamas rekomenduojamomis terapinėmis dozėmis.

 

Atsparumo tipai ir mechanizmai

Paskelbta, kad yra penki fluorokvinolonų atsparumo šaltiniai: i) taškinės mutacijos genuose, koduojančiuose DNR girazę ir (arba) topoizomerazę IV, kas sukelia atitinkamo fermento pakitimus; ii) vaisto pralaidumo pakitimai gramneigiamose bakterijose; iii) efliukso mechanizmai; iv) plazmidžių sukeltas atsparumas; v) girazę saugantys baltymai. Visi mechanizmai lemia sumažėjusį bakterijų jautrumą fluorokvinolonams. Tarp fluorokvinolonų grupės antibiotikų yra dažnas kryžminis atsparumas.

 

Parenteriniu būdu patekęs į suaugusių galvijų organizmą enrofloksacinas greitai ir visas absorbuojamas. Jis gerai pasiskirsto audiniuose, todėl sugirdžius po 1–2 val. jo koncentracija audiniuose ir audinių skysčiuose būna kelis kartus didesnė, nei kraujo serume. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, pusinės eliminacijos laikas yra 2–7 val.

 

Didžioji enrofloksacino dalis organizme biotransformuojama N-dealkilinimo būdu ir jungiantis su gliukurono rūgštimi.

Enrofloksacinas iš organizmo išsiskiria daugiausia su šlapimu gliukuronidų pavidalo, dalis jo išsiskiria su tulžimi. Pusinės eliminacijos laikas veršelių organizme yra 1,2 val., šunų – 2,1 val.