Kodas 86693
Gamintojas Norbrook

DUOFAST 8g (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

DUOFAST, intramaminė suspensija

 

1.  REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas:

 

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Camlough Road,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

 

Jungtinė Karalystė

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

DUOFAST, intramaminė suspensija

 

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename švirkšte (8 g suspensijos) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

sulfadiazino 200 mg

 

trimetoprimo 40 mg

 

 

4. INDIKACIJOS

 

Karvėms, laktacijos metu sergančioms klinikiniu mastitu, gydyti.

 

Preparatas efektyviai veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas: Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, kitus Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Actinomyces pyogenes, Eschericha coli ir kitas gramneigiamas bakterijas.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti karvėms, padidėjus jautrumui sulfonamidams bei esant kepenų ir kraujodaros organų sutrikimams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

 

7.   PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Karvės (laktacijos metu).

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Išmelžus pieną, nuvalius ir dezinfekavus spenius, į kiekvieną pažeistą tešmens ketvirtį reikia suleisti vieno švirkšto turinį. Gydoma

kartus kas 12 val.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

 

Išlauka: galvijienai – 7 paros, pienui – 48 val.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Būtina saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis. Atsitiktinai patekus į akis ar ant odos, vietą reikia nedelsiant plauti vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas preparato sudedamosioms dalims, vaistą privalo naudoti

apdairiai, pvz., mūvėti gumines pirštines.

 

Naudojus vaistą reikia plauti rankas.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2008-06-13

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminio naudojimo antimikrobinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ01EE02