Kodas 21850
Gamintojas vetoquinol

DOLETHAL 20% 250ml (Vetoquinol)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

DOLETHAL, injekcinis tirpalas smulkiems gyvūnams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

VETOQUINOL S.A.,

Magny Vernois,

70200 Lure,

Prancūzija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DOLETHAL, injekcinis tirpalas smulkiems gyvūnams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

pentobarbitalio natrio druskos (atitinkančios 182,2 mg pentobarbitalio) 200 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio, kochinelo raudonojo A (E124), izopropilo alkoholio, propilenglikolio, injekcinio vandens.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Smulkiems gyvūnams (šunims, katėms ir kt.) eutanazuoti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Smulkūs gyvūnai (šunys, katės ir kt.).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į veną arba į širdį:

gyvūnui, sveriančiam mažiau kaip 5 kg – 5 ml,

gyvūnui, sveriančiam 5–10 kg – 10 ml,

gyvūnui, sveriančiam daugiau kaip 10 kg – 15–20 ml, priklausomai nuo dydžio.

Švirkščiant į veną, pusę apskaičiuotos dozės rekomenduotina suleisti lėtai, palaukti kol pasireikš apnėja ir tuomet greitai sušvirkšti likusią dozę.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Seniems gyvūnams, sveriantiems daugiau nei 10 kg, gali prireikti didesnės vaisto dozės.

Šiuo vaistu eutanazuotų gyvūnų lavonus reikia sunaikinti.

 

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 28 dienos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Atsitiktinai patekus į akis, jas nedelsiant reikia plauti tekančiu šaltu ar drungnu vandeniu. Naudojamas per os vaistas yra toksiškas.

Atsitiktinai apsinuodijus, taikomas simptominis gydymas, palaikant kvėpavimą, skatinant diurezę ir naudojant bikarbonato tirpalą, mažinantį sukeltą acidozę.

Priešnuodis – kaip ir kitiems barbitūratams.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2009-04-21

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Farmakoterapinė grupė: gyvūnų eutanazijai skirti vaistai.

ATCvet kodas: QN51AA.