Kodas 88361
Gamintojas Boiron

DENTALIA, geriamasis tirpalas vienadozėje talpyklėje, N10

Vaistinis preparatas.
Veiklioji medžiaga:

DENTALIA geriamasis tirpalas vienadozėje talpyklėje

Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH

 

Homeopatinis vaistas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jūsų vaikui svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-                 Jeigu Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-                 Jeigu per 3 dienas Jūsų vaiko savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra DENTALIA ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant DENTALIA

3.       Kaip vartoti DENTALIA

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti DENTALIA

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra DENTALIA ir kam jis vartojamas

 

Mažinti dantų dygimo skausmą ir kitus lengvus simptomus, susijusius su kūdikių ir vaikų dantų dygimu.

Šios indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

 

Jeigu simptomai per 3 paras nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju ir įsitikinkite, kad simptomai tikrai atsirado dėl dantų dygimo.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant DENTALIA

 

DENTALIA vartoti negalima:

Jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arbe bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti DENTALIA.

Pasireiškus alergijai, reikia nutraukti vaisto vartojimą ir kreiptis į gydytoją.

 

Kiti vaistai ir DENTALIA

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

3.       Kaip vartoti DENTALIA

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Dozavimas

DENTALIA skirtas vartoti kūdikiams ir vaikams pieninių dantų dygimo laikotarpiu. Rekomenduojama dozė yra vienos vienadozės talpyklės turinys, vartojamas 2–3 kartus per parą.

 

Šis vaistas vartojamas per burną.

 

Vartojimo instrukcija

 

Prieš vartodami šį vaistą nusiplaukite rankas.

 

Kaip vartoti DENTALIA, žiūrėkite nurodymus paveikslėliuose žemiau.

 

1.             Praplėškite paketėlį.

 

 

2.             Atskirkite vienadozę talpyklę nuo vienadozių talpyklių juostelės.

 

 

3.             Atidarykite vienadozę talpyklę sukdami antgalį.

 

 

4.             Vaikui esant sėdimoje padėtyje, sulašinkite vienadozės talpyklės turinį į burnos ertmę.

 

 

5.       Panaudotą vienadozę talpyklę išmeskite.

6.                   Atsargiai uždarykite paketėlį su kitomis vienadozėmis talpyklėmis, užlenkdami nuplėštą paketėlio kraštą.

 

Kad vartojamas tirpalas visada būtų sterilus, kiekvieną kartą atidarykite naują vienadozę talpyklę. Jeigu vienadozė talpyklė jau buvo atidaryta, jos turinio vartoti kitą kartą negalima. Po kiekvieno vartojimo vienadozę talpyklę reikia išmesti.

 

Ką daryti pavartojus per didelę DENTALIA dozę?

Jeigu įtariate, kad Jūsų vaikas galėjo atsitiktinai pavartoti per didelę DENTALIA dozę, kreipkitės į gydytoją.

 

Pamiršus pavartoti DENTALIA

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti DENTALIA

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Jeigu Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti DENTALIA

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir talpyklės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Neatidarytas paketėlis

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Atidarytas paketėlis

Nenaudojamas vienadozes talpykles laikykite paketėlyje.

 

Atidaryta vienadozė talpyklė

·                Vaistą suvartoti nedelsiant.

·                Po vartojimo vienadozę talpyklę išmesti.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

DENTALIA sudėtis:

-                 Veikliosios medžiagos:

Vienoje vienadozėje talpyklėje (1 ml geriamojo tirpalo) yra 333,3 mg Chamomilla vulgaris 9CH, 333,3 mg, Phytolacca decandra 5CH, 333,3 mg Rheum 5CH.

-                 Pagalbinė medžiaga: išgrynintas vanduo.

 

DENTALIA išvaizda ir kiekis pakuotėje

Geriamasis tirpalas vienadozėje talpyklėje yra skaidrus ir bespalvis.

Dėžutėje yra 10, 20 arba 30 vienadozių talpyklių po 1 ml geriamojo tirpalo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prancūzija

 

Gamintojas

BOIRON

ZAC des Frênes

1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

Prancūzija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

UAB „Miečys“

Masiuliškių g.15, Sutkūnai

76104 Šiaulių raj.

Tel. +37080012345

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-01-26.

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.