Kodas 78526
Gamintojas KRKA vet

DEHINEL PLUS FLAVOUR N1 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

DEHINEL PLUS, tabletės

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: KRKA, d.d., Novo mesto

 

Šmarješka cesta  6,

8501 Novo mesto,

Slovėnija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

DEHINEL PLUS, tabletės

 

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

febantelio

150 mg,

pirantelio embonato

144 mg,

prazikvantelio

50 mg;

 

pagalbinių medžiagų:

 

kukurūzų krakmolo, laktozės monohidrato, povidono, natrio laurilsulfato, mikrokristalinės celiuliozės, bevandenio koloidinio silicio dioksido, magnio stearato.

 

4. INDIKACIJOS

 

Šunims dehelmintizuoti, esant mišriai nematodų ir kaspinuočių invazijai: askaridžių: Toxocara canis (subrendusių ir lervų),

Toxascaris leonina (subrendusių ir lervų); nematodų: Uncinaria stenocephala (subrendusių ir lervų),

Ancylostoma caninum (subrendusių ir lervų),

 

Trichuris vulpis (subrendusių); kaspinuočių: Echinococcus granulosus,

 

Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.,

 

Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti kalėms pirmus du šuningumo trečdalius.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Rekomenduotina dozė yra 15 mg febantelio, 14,4 mg pirantelio embonato ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio arba viena tabletė 10 kg kūno svorio.

 

Skirtingo svorio šunims reikia skirti:

 

šuniukui ir mažam šuniui,

sveriančiam iki 5 kg,

0,5tabletės,

 

sveriančiam 5–10 kg,

1 tabletę,

vidutiniam šuniui,

sveriančiam 10–15 kg,

1,5tabletės,

 

sveriančiam 15–20 kg,

2 tabletes,

 

sveriančiam 20–30 kg,

3 tabletes,

dideliam šuniui,

sveriančiam 30–40 kg,

4 tabletes,

 

sveriančiam 40–50 kg,

5 tabletes,

 

sveriančiam 50–60 kg,

6 tabletes.

 

Tabletes šuniui reikia sušerti uždedant ant liežuvio pašaknio arba paslėpus gabal ėlyje mėsos, dešros ar sūrio. Reikiamas preparato kiekis turi būti sušertas kaip viena dozė, vieną kartą.

 

Efektyvesnei profilaktikai nuo helmintozių šunis rekomenduotina dehelmintizuoti 3–4 kartus per metus.

 

Nustačius, kad gyv ūnas turi parazitų , jį nedelsiant reikia gydyti antihelmintiniu vaistu. Intensyviai užsikrėtusius šunis po 2 sav. galima dehelmintizuoti pakartotinai.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Jaunesni kaip 3 sav. amžiaus šuniukai negali būti užsikrėtę kaspinuočiais. Vaistu galima gydyti 3 sav. amžiaus ir vyresnius šunis, ištyrus išmatas ir nustačius mišrią invaziją. Užsikrėtusius askaridėmis šuniukus rekomenduotina pakartotinai gydyti 6 ir 12 sav. amžiaus.

 

Vaistą galima naudoti vaikingoms kalėms paskutinį šuningumo trečdalį ar žindamoms kalėms. Negalima naudoti kartu su kitomis cholinerginėmis medžiagomis (pvz., levamizolu), medžiagomis, veikiančiomis acetilcholinesterazę (pvz., fosforo organiniais junginiais) ir piperazino preparatais, sukeliančiais parazitų nervų ir raumenų paralyžių ir veikiančiais antagonistiškai piranteliui.

 

Netgi kelis kartus viršijus rekomenduotiną dozę, šalutinis poveikis nebuvo pastebėtas.

 

10. IŠLAUKA

 

Nenumatyta.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti originalioje pakuotėje.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Saugoti nuo vaikų.


12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Prieš naudojant vaistą, šunų alkinti neb ūtina. Šėrus tabletes būtina plauti rankas. Gydytų gyvūnų išmatas būtina surinkti į maišelį ir saugiai išmesti į šiukšlių konteinerį.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, k ą daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2010-09-16

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

 

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinės medžiagos. ATCvet kodas: QP52AC55.

Febantelis šunų kepenyse biotransformuojamas į įvairius darinius, kurie patekę į parazitą trukdo mikrovamzdelių funkcijas, slopina fermento fumarato reduktazės, svarbaus parazito energijos apykaitoje, aktyvumą, trukdo transportuoti ir absorbuoti gliukozę.

 

Pirantelio embonatas blokuoja parazitų nervinių impulsų perdavimą, sukelia spazminį raumenų paralyžių, todėl parazitas žūva ir pašalinamas su išmatomis.

 

Prazikvantelis, rezorbavęsis iš virškinimo trakto, biotransformuojamas kepenyse ir išsiskiria su tulžimi. Jis pažeidžia kaspinuočių dangą bei sukelia spazminį raumenų paralyžių . Žuvę kaspinuočiai suyra virškinimo trakte, todėl jie, jų galvutės (skoleksai) ar nareliai (proglotidai) gyvūnų išmatose aptinkami retai.

 

Sušertas žiurkėms febantelis iš virškinimo trakto absorbuojamas vidutiniškai. Patekusio per dvylikapirštę žarną, tik 25–30 % išsiskiria su šlapimu. Skyrus į veną ar į dvylikapirštę žarn ą, 70 % dozės išsiskiria su tulžimi. Febantelis kepenyse virsta įvairiais dariniais, kurių pagrindiniai yra fenbendazolas ir oksfendazolas, veikiantys antihelmintiškai.

 

Pirantelio embonatas menkai absorbuojamas iš virškinimo trakto, dalis biotransformuojama kepenyse. Apie 50 % sušerto kiekio iš organizmo išsiskiria nepakitusio su išmatomis, apie 7 % – su šlapimu. Sušertas prazikvantelis labai gerai absorbuojamas iš virškinimo trakto ir intensyviai biotransformuojamas kepenyse. Pirmiausia jungiasi su kraujo serumo baltymais. Iš organizmo greitai išsiskiria nepakitęs prazikvantelis ir jo metabolitai. Eliminacijos pusperiodis – 3–8 val. Nepakitęs prazikvantelis išsiskiria per 1 val. Didžioji jo dalis (apie 60–80 %) išsiskiria per inkstus su šlapimu, likusi dalis – su išmatomis.