Kodas 84367
Gamintojas Univet

CURAFLUKE 5% 1L (Univet)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

Informacinis lapelis

CURAFLUKE 5 % geriamoji suspensija

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už serijos išleidimą

 

Univet Ltd,

Tullyvin,

Cootehill,

Co. Cavan,

AIRIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CURAFLUKE 5 % geriamoji suspensija

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

fenbendazolo

50 mg,

rafoksanido

50 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

propilo parahidroksibenzoato

0,10 mg,

metilo parahidroksibenzoato

1 mg,

kvinolino geltonojo (E104)

       0,09 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams ir avims, užsikrėtusioms trematodais bei jautriais benzimidazolui plaučių ir virškinimo trakto subrendusiais ir nesubrendusiais nematodais ir cestodais, gydyti. Veikimo spektras:

 

Fasciola hepatica (subrendusias ir nesubrendusias daugiau nei 8 sav. amžiaus),

Haemonchus sp.,

Ostertagia sp.,

Trichostrongylus sp.,

 

Cooperia sp.,

Nematodirus sp.,

Bunostomum sp.,

Trichuris sp.,

Strongyloides sp.,

Oesophagostomum sp.,

Dictyocaulus sp.,

 

Moniezia sp.

 

Vaistas pasižymi geru terapiniu veikimu gydant II tipo ostertagiozę.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai ir avys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia sugirdyti.

 

Avims rekomenduojama dozė yra 7,5 mg fenbendazolo ir 7,5 mg rafoksanido 1 kg kūno svorio. Galvijams rekomenduojama dozė yra 11,25 mg fenbendazolo ir 11,25 mg rafoksanido 1 kg kūno svorio.

 

Rekomenduojamas dozavimas:

 

Kūno svoris (kg)

 

Dozė (ml)

Galvijai

 

 

50

 

11,25

100

 

22,5

400

 

90,0

> 400

 

11,25 ml/50 kg

Avys

 

 

10

 

1,5

50

 

7,5

 

Mažiausia dozė galvijams 7,5 mg 1 kg kūno svorio, t.y. 7,5 ml 50 kg kūno svorio, 30 ml 200 kg kūno svorio ar 75 ml 500 kg kūno svorio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą gerai suplakti.

 

Būtina tiksliai nustatyti gyvulio kūno svorį.

Naudoti tik tinkamai kalibruotą dozavimo prietaisą.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai – 60 parų, avienai – 54 paros.

 

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Negalima naudoti per paskutinį veršingumo trimestrą veršingoms telyčioms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui.

Negalima naudoti vienerius metus iki pirmojo apsiėriavimo, jei ėriavedės pienas bus naudojamas žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 temperatūroje.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, reikėtų vengti žemiau išvardintų veiksmų, nes jie galėtų padidinti atsparumo išsivystymo riziką ir galiausiai lemti gydymo neefektyvumą:

-  per dažnai ir pakartotinai naudoti tos pačios klasės antihelmintikus ilgą laiką;

-  naudoti per mažomis dozėmis dėl neteisingai nustatyto kūno svorio, neteisingo naudojimo, ar nekalibruoto dozavimo prietaiso (jei toks yra).

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Naudojant dozatorių, vaistą reikia skirti apdairiai, stengtis nesukelti faringito.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Panaudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

Fenbendazolas ir rafoksamidas yra saugūs naudoti vaikingumo metu. Negalima naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2016-12-02

 

 

 

 

 

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko ir šitas prekes