Kodas 20275
Gamintojas Dr.Gerhard Mann Pharma

CORNEREGEL, 50 mg/g, akių gelis, 10 g

Vaistinis preparatas.
Veiklioji medžiaga:

Corneregel 50 mg/g akių gelis

Dekspantenolis

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-          Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.              Kas yra Corneregel ir kam jis vartojamas

2.              Kas žinotina prieš vartojant Corneregel

3.              Kaip vartoti Corneregel

4.              Galimas šalutinis poveikis

5.              Kaip laikyti Corneregel

6.              Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Corneregel ir kam jis vartojamas

 

Šis vaistas vartojamas smulkių paviršinių junginės ar ragenos pažeidimų, pagalbiniam gydymui.

 

Jūsų akių gydytojas patarė Jums vartoti Corneregel. Corneregel sudėtyje yra dekspantenolio, kuris pagerina žaizdų gijimą. Žmogaus organizme dekspantenolis virsta pantoteno rūgštimi. Pantoteno rūgštis yra vitamino B komplekso, esančio organizme, medžiaga. Dekspantenolio regeneracinės savybės pagerina greitą ląstelių atsinaujinimą ir žaizdų gijimą.

 

Svarbu, kad Jūs reguliariai tartumėtės dėl savo sveikatos su akių gydytoju. Akių pažeidimas gali būti labai sunkus, jei gydomasi neteisingai arba netinkamai.

Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Corneregel

 

Corneregel vartoti negalima:

-        jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Corneregel.

Nešiojantiems kontaktinius lęšius. Corneregel negalima lašinti į akis, kai esate įsidėję kontaktinius lęšius, nes jis gali užteršti lęšius arba gali atsirasti nesuderinamumas su medžiagomis, iš kurių pagaminti lęšiai.

 

Kiti vaistai ir Corneregel

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Sąveika su kitais vaistais nežinoma, bet, vartojant kitus tirpalus ar tepalus akims gydyti, reikia daryti tarp jų ir Corneregel vartojimo mažiausiai 15 minučių pertrauką. Bet kuriuo atveju Corneregel reikėtų vartoti paskiausiai.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Kadangi nežinoma, kiek dekspantenolio patenka į sisteminę kraujotaką pavartojus vietiškai akims gydyti, Corneregel negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nebent gydantysis gydytojas atidžiai įvertins, ar gydymo Corneregel nauda didesnė negu galima rizika.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Netgi tais atvejais, kai šis vaistas tinkamai vartojamas pagal nurodymus, jis gali kelioms minutėms sutrikdyti regėjimą ir tokiu būdu sumažinti reakcijos greitį. Tuo metu nevairuokite, nedirbkite nesant tvirtos atramos, nedirbkite su mechanizmais.

 

Corneregel sudėtyje yra konservanto cetrimido, kuris, ypač vartojant dažnai ir ilgai, gali sukelti akių dirginimą (deginimą, paraudimą, svetimkūnio pojūtį) ir gali pažeisti ragenos epitelį. Prieš lašinant gelį į akis išimkite kontaktinius lęšius. Juos galima įsidėti vėl po 15 minučių.

 

 

3.       Kaip vartoti Corneregel

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir apimties, reikia lašinti į konjunktyvos maišelį po vieną lašą akių gelio 4 kartus per dieną.

Gydytojas Jums pasakys kiek ilgai reikia lašinti Corneregel. Įprastai vartojama 2-6 savaites.

 

Lašinti į akis.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Corneregel 50 mg/g akių gelio nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.

 

Vartodami akių gelį, nelieskite pirštais tūbelės antgalio, taip pat nelieskite juo akies paviršiaus. Po vartojimo sandariai užsukite tūbelės dangtelį.

 

Lašinimas

Atloškite galvą, rodomuoju pirštu patraukite akies apatinį voką žemyn. Kita ranka laikykite statmeną tūbelę (neliesdami akies) ir įlašinkite vieną lašą į akies junginės maišelį. Stenkitės neužsimerkti, pasukiokite akies obuolį, kad gelis tolygiau pasiskirstytų.

 

Pastaba

Dangtelis kartu yra ir tarsi stovas, leidžiantis vertikaliai laikyti tūbelę. Dėl to lengviau Corneregel  greitai ir tiksliai vartoti.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Corneregel dozę?

Corneregel perdozavimas nesukelia pavojaus sveikatai. Gydomasis poveikis nei pagerėja, nei pablogėja.

 

Pamiršus pavartoti Corneregel

Jei vaisto dozė pernelyg maža arba jei pamiršote jo įsilašinti, prisiminus būtina užmirštąją dozę sulašinti kuo greičiau. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Toliau gydymą tęskite nustatyta tvarka: reikiamu kiekiu ir vienodais laiko tarpais, kaip nurodyta aukščiau arba kaip paskyrė gydytojas.

 

Nustojus vartoti Corneregel

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Akių sutrikimai (dažnis nežinomas: negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

Junginės edema (paburkimas), akių dirginimas, skausmas, niežulys, svetimkūnio jausmas, padidėjęs ašarojimas, akių paraudimas.

Imuninės sistemos sutrikimai (labai reti: mažiau nei 1 iš 10 000  pacientų)

Padidėjusio jautrumo reakcijos, niežulys, bėrimas.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel: 8 800 73 568, faksu 8 800 20 131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt . Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Corneregel

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Tūbelę laikyti sandariai užsuktą.

 

Ant dėžutės ir tūbelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Po pirmojo tūbelės atidarymo tinka vartoti 6 savaites.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Corneregel sudėtis

-                 Veiklioji medžiaga yra dekspantenolis. Viename grame akių gelio yra 50 mg dekspantenolio.

-                 Pagalbinės medžiagos yra cetrimidas, karbomeras, dinatrio edetatas, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

 

Corneregel išvaizda ir kiekis pakuotėje

Corneregel yra bespalvis, skaidrus akių gelis.

Balta DTPE/aluminio folijos tūbelė su antgaliu, užsukta dangteliu. Tūbelėje yra 10 g akių gelio.

Kartono dėžutėje yra viena tūbelė.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Vokietija

Telefonas +49 (30) 3 30 93-5050

Faksas +49 (30) 3 30 93-350

el. paštas: ophthalmica@bausch.com

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

UAB „PharmaSwiss“

Šeimyniškių 21 B              

LT-09200 Vilnius

Tel. +370 5 2790 762

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2014-03-27

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/