Kodas 74165
Gamintojas BIOWET

COFFENAL 80mg/ml 50ml (Biowet pulawy)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

COFFENAL, 80 mg/ml injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Biowet - Puławy Sp. z

o.o., ul. Arciucha 2,

 

24-100 Pulawy,

 Lenkija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

COFFENAL, 80 mg/ml injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

kofeino                                                        80 mg;

 

pagalbinių medžiagų                                 iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, esant širdies darbo sutrikimams ir kraujotakos sistemos nepakankamumui sergant infekcinėmis ligomis, kai gyvūno būklė nesukelia pavojaus gyvybei, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant ūmiam širdies nepakankamumui, miokardo hipoksijai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Dėl dirginančio poveikio, sušvirkštus po oda kofeinas gali sukelti vietines reakcijas. Sušvirkštus į veną gyvuliai gali tapti neramūs, nenustygti vietoje, gali pasireikšti tachikardija ir aritmija. Taip pat pastebėtas padažnėjęs kvėpavimas. Paršelių, kuriems nustatytas genetiškai nulemtas jautrumas stresui, grupei į veną sušvirkštas kofeinas sukelia streso faktorių poveikiui būdingus klinikinius požymius – nerimą, nenustygimą vietoje, garsų skleidimą, širdies ritmo ir kvėpavimo padažnėjimą, taip pat fermento kreatinino fosfokinazės aktyvumo padidėjimą (praėjus 45 min. po kofeino naudojimo). Dėl padidėjusios skrandžio liaukų sekrecijos gali sutrikti virškinimo trakto veiklos. Sušvirkštus kofeino į veną gyvūnams, kuriems diagnozuota epilepsija, yra didesnė rizika pasireikšti traukuliams.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti po oda, į raumenis arba į veną. Vaisto dozė yra 5–10 mg/kg kofeino 1 kg kūno svorio:

 

Arkliui, galvijui

5–20 ml

Kiaulei, ožkai, aviai

1,5–7,5 ml

Šuniui

0,25–0,75 ml

Katei

0,05–0,5 ml

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Norint išvengti vaisto perdozavimo, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai, arklienai, kiaulienai, avienai, ožkienai – 0 parų. Šunims, katėms – netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25temperatūroje. Saugoti nuo šviesos. Negalima sušaldyti. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Reikia vengti tiesioginio sąlyčio su vaistu.

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Kofeinas gali būti pavojingas žmogaus gyvybei, suvartojus 5–10 g, tačiau sunkaus apsinuodijimo atvejai pastebėti ir po 1,0 g kofeino dozės suvartojimo (15mg/kg kūno svorio).

 

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu nenustatytas.

 

Kofeinas sustiprina rusmenės preparatų ir beta adrenomimetikų poveikį. Metilksantinus, kurių grupei priklauso kofeinas, naudojant kartu su beta adrenomimetiniais vaistais (adrenalinu, izoprenalinu, orciprenalinu) dėl šių vaistų grupių suminio poveikio širdžiai pasireiškia širdies aritmija ir koronariniai skausmai. Taip pat nustatytas kofeino ir širdį veikiančių glikozidų teigiamo inotropinio poveikio sinergizmas.

 

Perdozavus gali pasireikšti tachikardija su ar be aritmijos, sumažėti arterinis kraujospūdis, atsirasti nerimas, esant toksinėms dozėms gali pasireikšti traukuliai. Dar daugiau, gali pasireikšti raumenų stingimas ir spazmai, padidėti diurezė, mėsėdžiai gali vemti. Perdozavus kofeino, rekomenduotina naudoti natrio pentobarbitalį.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-11-03

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.