Kodas 90558
Gamintojas Merial

Cofacalcium 500ml (Merial)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

COFACALCIUM, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Merial

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

PRANCŪZIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Merial,

23 rue du Prieuré

44150 Saint-Herblon

 

PRANCŪZIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

COFACALCIUM, injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

kalcio gliukonato                                                280 mg,

magnio hipofosfito, 6H2O                                  90 mg;

 

pagalbinių medžiagų                                        iki 1 ml.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti ir profilaktiškai, esant kalcio, magnio ar fosforo trūkumui, kai pasireiškia ganyklinė tetanija, parezė po atsivedimo, eklampsija.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams, sergantiems širdies ligomis.

 

6.  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Švirkščiant į raumenis ar po oda gali pasireikšti vietinė audinių reakcija.

Į  veną tirpalą švirkščiant greitai, gali pasireikšti širdies aritmija, kolapsas ir ištikti mirtis. Hiperkalcemijos simptomai gali pasireikšti praėjus 30 min. po švirkštimo (drebėjimas, susijaudinimas, prakaitavimas, sulėtėjęs širdies ritmas iki kolapso).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Lėtai į veną, į raumenis ar po oda reikia švirkšti 0,5–1 ml tirpalo/1kg kūno svorio. Jei reikia, tirpalą švirkšti galima pakartotinai kas 12 val. vieną ar dvi dienas iš eilės.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą tirpalą reikia sušildyti iki kūno temperatūros.

 

Į  veną reikia švirkšti lėtai, o pastebėjus bet kokią nepalankią reakciją, tuojau pat nustoti švirkšti. Švirkščiant vaistą į raumenis ar po oda, visą dozę reikia padalinti švirkščiant į kelias vietas, kad vietinė reakcija būtų kuo mažesnė.

 

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų, pienui – 0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

 

Atkimšus sunaudoti nedelsiant.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Prieš naudojant kartu su kitais vaistais, būtina patikrinti jų suderinamumą, kad būtų išvengta precipitacijos.

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas.

Tačiau vaistą naudojant vaikingumo ir laktacijos metu, neturi pasireikšti joks neigiamas poveikis.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-12-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.