Kodas 74997
Gamintojas Zoetis

CLAMOXYL METRITIS 21.3g (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

CLAMOXYL METRITIS, gimdos suspensija

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la Neuve

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Haupt Pharma Latina S.r.L.

SS 156 Km 47, 600

04100 Borgo San Michele (Latina)

 

ITALIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CLAMOXYL METRITIS, gimdos suspensija

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 

Viename švirkšte (21,3 g) yra:

veikliosios medžiagos:

 

amoksicilino (trihidrato)

0,84g.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms cervicitu, metritu, piometritu, endometritu, salpingitu, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti jautriems penicilinui ar cefalosporinams gyvuliams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vienkartinio švirkšto turinį kateteriu reikia sušvirkšti karvei į gimdą. Prireikus gali būti gydoma pakartotinai, atsižvelgus į patologinės būklės sunkumą. Dažniausiai pakanka švirkšti 1–2 kartus.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Esant gimdos išskyrų, prieš naudojant vaistą, būtina jas pašalinti mechaniškai.

Negalima naudoti patelėms vaikingumo metu.

 

10. IŠLAUKA

 

Pienui – 0 val., galvijienai – 5 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Žmonės jautrūs penicilinams ar cefalosporinams ar, kuriems patarta nedirbti su jais, turi vengti sąlyčio su vaistu.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-01-31

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: antimikrobinės medžiagos. ATCvet kodas: QG51AA30.