Kodas 84255
Gamintojas Merial

CIRCOVAC 25d 50ml (Merial)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

Circovac švirkščiama emulsija ir suspensija, skirta kiaulėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas:

MERIAL,

29 Avenue Tony Garnier,

F-69007 Lyon,

Prancūzija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

MERIAL,

Laboratoire Porte des Alpes,

Rue de l’Aviation, F-69800 Saint Priest,

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Circovac švirkščiama emulsija ir suspensija, skirta kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename mililitre vakcinos yra:

Veiklioji medžiaga:

Inaktyvuotas 2 kiaulių cirkovirusas (PCV2)                                      ≥ 1,8 log 10 ELISA vienetų

Pagalbinės medžiagos:

Tiomersalis                                                                                          0,10 mg

Adjuvantai:

Lengvas parafino aliejus                                                                     247-250,5 mg

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Paršavedės ir kiaulytės: pasyvus paršelių imunizacija krekenomis iš aktyviai imunizuotų paršavedžių ir kiaulių, siekiant sumažinti patologinius limfinio audinio pokyčius, kuriuos sukelia PCV2 infekcija, ir kaip adjuvantą, mažinant paršelių mirtingumą.

Imuniteto trukmė: iki 5 savaičių, imunitetą gavus su krekenomis.

 

Paršeliai: Aktyvi paršelių imunizacija, siekiant sumažinti klinikinius požymius, įskaitant mirtingumą, svorio kritimą ir patologinius limfinio audinio pokyčius, kuriuos sukelia infekcija

PCV2, taip pat PCV2 išsiskyrimą su išmatomis.

 

Imuniteto trukmė: mažiausiai 14 savaičių po vakcinacijos.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

 

Nėra duomenų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Vakcinacija gali išskirtinai sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Tokiais atvejais turėtų būti taikomas simptominis gydymas.

Po vienos vakcinos dozės paprastai pasireiškia nedidelės ir trumpalaikės vietinės reakcijos, daugiausia dėl nedidelio odos išbėrimo (iki 2 cm² skersmens) ir paraudimo (iki 3 cm² skersmens), o kai kuriais atvejais patinimas (iki 17 cm² skersmens). Šios reakcijos išnyksta savaime, vidutiniškai ne vėliau kaip per 4 dienas, be jokio poveikio sveikatai ir zootechniniams žymenims.

Klinikinių tyrimų metu, po 50 dienų po skiepijimo kiaulėms atlikus poodinės vakcinos tyrimą, nustatyta, kad egzistuoja riboti patologiniai pokyčiai, pvz., Spalvos pakitimas ir granulioma (daugumai gyvūnų), nekrozė ar fibrozė (maždaug pusė gyvūnų). Paršeliams, kuriems buvo atlikti laboratoriniai tyrimai, pastebėta mažesnių pokyčių dėl mažesnių dozių kiekio, o skerdimo metu retai pastebėta tik maža fibrozė.

Per 2 dienas po injekcijos vidutinis tiesiosios žarnos temperatūra gali pakilti iki 1,4 °C. Retais atvejais galima pastebėti, kad temperatūros padidėjimas yra didesnis nei 2,5 °C, kuris trunka mažiau nei 24 valandas. Retais atvejais gali būti nedidelis apatija ir sumažėjęs apetitas. Šie simptomai turėtų išnykti savaime.

Išskirtiniais atvejais vakcinacija gali sukelti abortą.

Nepageidaujamų reakcijų dažnis pateikiamas pagal šias taisykles:

- labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 gyvūnų, kuriems pasireiškė nepageidaujama reakcija per vieną gydymo ciklą)

- dažnas (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų)

- nedažnas (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 gyvūnų 1000 gyvūnų)

- retas (daugiau kaip 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų)

- labai retas (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, įskaitant atskiras ataskaitas)

Jei pastebėjote bet kokius sunkius simptomus ar kitus simptomus, kurie nenurodyti informaciniame lapelyje, apie tai informuokite veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Kiaulės (paršavedės, kiaulytės ir paršeliai nuo 3 savaičių).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Paršavedės ir kiaulytės:

Vieną 2 ml dozę reikia švirkšti giliai į raumenis pagal šią vakcinavimo schemą:

Pagrindinė vakcinacija:

Kiaulytėms: viena injekcija, po 3–4 savaičių po antros injekcijos, bent 2 savaitės iki poravimosi.

Dar viena injekcija turi būti atlikta mažiausiai 2 savaites iki paršiavimosi.

Paršavedės: viena injekcija, po 3–4 savaičių po antros injekcijos, bent 2 savaitės iki paršiavimosi.

Revakcinacija:

Viena injekcija kiekvienoje nėštumo metu, mažiausiai 2–4 savaitės iki paršiavimosi.

Paršeliai nuo 3 savaičių amžiaus: Vieną 0,5 ml dozę reikia švirkšti giliai į raumenis. 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norėdami naudoti vakciną, gerai suplakite buteliuką su antigeną turinčia suspensija.

Paruošta vakcina yra baltos, homogeninės emulsijos išvaizda.

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ir transportuoti šaltai (2 ° C - 8 ° C).

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Po maišymo naudokite 3 valandas.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam „EXP“ etiketėje.

12.         SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialūs įspėjimai dėl kiekvienos paskirties gyvūnų rūšies:

Vakcinos veiksmingumas įrodytas tiems paršeliams, kurių organizme yra vidutinis ir didelis motininių antikūnių kiekis.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus;

Laikykitės įprastų gyvūnų priežiūros procedūrų;

Laikykitės aseptikos taisyklių.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Naudotojui:

Produkte yra mineralinės alyvos. Atsitiktinė injekcija gali sukelti didelį skausmą

ir patinimą, ypač kai švirkščiama į sąnarį ar pirštą, o retais atvejais gali sukelti pirštų praradimą, jei negausite skubios medicininės pagalbos.

Jei atsitiktinai švirkštėte šį preparatą, kreipkitės į gydytoją

net jei švirkštėte nedidelį kiekį vaisto, perskaitykite informacinį lapelį.

Jei po medicininės pagalbos skausmas trunka ilgiau nei 12 valandų, reikalingas pakartotinis gydymas.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nepanaudoti veterinariniai vaistai arba atliekos turi būti sunaikintos pagal nustatytus reglamentus.