Kodas 86834
Gamintojas Interchemie

CEFTIONEL-50 100ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

CEFTIONEL-50, 100 mg/ml injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,

 

Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,

74001 Harjumaa,

ESTIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CEFTIONEL-50, 50 mg/ml injekcinė suspensija galvijams ir kiaulėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Veikliosios medžiagos:

 

1 ml šviesios matinės suspensijos yra 50 mg ceftiofuro (hidrochlorido druskos); pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholis, aliuminio stearatas, butilhidroksitoluenas (BHT), vidutinės grandinės trigliceridai.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams gydyti, sergant kvėpavimo organų bakterinėmis ligomis, sukeltomis Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ir Haemophilus somnus, ūmine tarpunagių nekrobacilioze (panariciumu, nagų puviniu), susijusia su Fusobacterium necrophorum bei Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica) bei bakterijų sukeltu ūminiu metritu po veršiavimosi, susijusiu su Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes ir Fusobacterium necrophorum, kurie yra jautrūs ceftiofurui. Indikacija taikoma tik tais atvejais, kai gydymas kitais antimikrobiniais vaistais buvo nesėkmingas.

 

Kiaulėms gydyti sergant kvėpavimo organų bakterinėmis ligomis, susijusiomis su Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ir Streptococcus suis.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui cefalosporinams, kitiems betalaktamų antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti gyvūnams, stipriai sutrikus inkstų funkcijai.

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

 

Negalima naudoti paukščiams (taip pat dedantiems kiaušinius) dėl antimikrobinio atsparumo išplitimo

pavojaus žmonėms.

Negalima švirkšti į veną.


6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nepriklausomai nuo vaisto dozės, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Kartais gali atsirasti alerginės reakcijos (pvz., odos reakcijos, anafilaksija).

 

Kai kurioms kiaulėms iki 20 parų po gydymo injekcijos vietoje gali pasireikšti nesunki vietinė reakcija, pvz., pakisti fascijų ar riebalų spalva.

 

Galvijams švirkštimo vietoje gali pasireikšti nesunki uždegiminė reakcija, pvz., edema bei poodinio audinio ir (ar) raumenų fascijos spalvos pakitimas. Daugumai gyvulių šios reakcijos praeina per 10 parų po gydymo, tačiau nežymiai pakitusi audinių spalva gali išlikti 28 paras ir daugiau. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai ir kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis ar po oda. Prieš naudojimą suplakti.

 

Rekomenduojama dozė kiaulei į raumenis yra 3 mg ceftiofuro 1 kg kūno svorio per parą arba 1 ml suspensijos 16 kg kūno svorio, gydyti 3 d. iš eilės.

 

Rekomenduojama dozė galvijui yra:

 

sergant kvėpavimo organų ligomis – po oda švirkšti 1 mg ceftiofuro 1 kg kūno svorio per parą (1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio), gydyti 3–5 d. iš eilės,

 

sergant ūmine tarpunagių nekrobacilioze – po oda švirkšti 1 mg ceftiofuro 1 kg kūno svorio per parą (1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio), gydyti 3 d. iš eilės,

 

sergant ūminiu metritu per 10 parų po veršiavimosi – po oda švirkšti 1 mg ceftiofuro 1 kg kūno svorio per parą (1 ml suspensijos 50 kg kūno svorio), gydyti 5 paras iš eilės. Kai kada esant ūminiam metritui po atsivedimo gali reikti taikyti papildomą palaikomąjį gydymą. Kiekvieną kartą vaistą reikia švirkšti į skirtingą vietą.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai ir subproduktams – 8 paros, pienui – 0 parų, kiaulienai ir subproduktams – 5 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.


12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Į vieną injekcijos vietą galvijui negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml, kiaulei – 10 ml, o veršeliui –

5 ml suspensijos.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Prieš naudojimą buteliuko turinį reikia gerai suplakti, kad suspensija tolygiai pasiskirstytų.

Pasireiškus alerginei reakcijai, gydymas vaistu turi būti nutrauktas.

 

Netinkamai naudojant vaistą, gali atsirasti atsparių cefalosporinams bakterijų. Vaisto naudojimą būtina pagrįsti jautrumo tyrimais ir atsižvelgti į oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

 

Įsišvirkšti, praryti, įkvėpti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali būti kryžminis cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas ceftiofurui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Atsiradus sunkiems alergijos požymiams, pvz., odos bėrimui, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šį įspėjimą.

 

Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

Po naudojimo reikia plauti rankas. Vaistą reikia naudoti apdairiai, laikantis saugos reikalavimų.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Nors tyrimais su laboratoriniais gyvūnais nenustatytas teratogeninis, abortą sukeliantis ar reprodukciją įtakojantis poveikis, ceftiofuro saugumas reprodukcijai nebuvo tirtas vaikingoms paršavedėms ar karvėms.

 

Naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

Negalima viršyti nurodytų dozių.

Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

 

CEFTIONEL-50 naudojimas dėl antimikrobinio atsparumo paplitimo gali būti pavojingas visuomenės sveikatai.

 

CEFTIONEL-50 reikia naudoti klinikinėms būklėms gydyti tik tuo atveju, jeigu atsakas į pirmos eilės gydymą buvo ar, numanoma, bus menkas. Naudojant vaistą, reikia atsižvelgti į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių medžiagų naudojimo nurodymus. Dažnesnis vaisto naudojimas, taip pat pateiktų nurodymų nesilaikymas, gali paskatinti atsparumo paplitimą. Kai įmanoma, CEFTIONEL-50 reikia naudoti tik atlikus mikroorganizmų jautrumo tyrimus.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMODATA

 

2017-08-08


15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. Farmakoterapinė grupė: sisteminio naudojimo antibakterinės medžiagos, trečiosios kartos cefalosporinai. ATCvet kodas: QJ01DD90.

 

Pakuotė: rudo stiklo buteliukai po 50 ir 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.