Kodas 92887
Gamintojas KRKA vet

CATOBEVIT 100 mg/ml + 0,05 mg/ml 100 ml N1 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija.

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija.

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vokietija.

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms

Butafosfanas, cianokobalaminas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekviename ml yra:

veikliųjų medžiagų:

butafosfano 100,00 mg,

cianokobalamino (vitamino B12) 0,05 mg;

pagalbinės medžiagos:

fenolio 4,00 mg.

Rausvas ar raudonai rausvas tirpalas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Palaikomajam metabolinių ar reprodukcijos sutrikimų gydymui, kai reikia papildomai naudoti fosforo ir cianokobalamino.

Esant metaboliniams sutrikimams tetanijai ir parezei (pieno karštinei) vaikingumo laikotarpiu, vaistas turi būti naudojamas kartu su magniu ir kalciu. Raumenų funkcijos palaikymas, esant fosforo ir (arba) cianokobalamino trūkumui.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Katėms po injekcijos po oda tarp menčių, injekcijos vietoje gali pasireikšti reakcijos (patinimas, edema, eritema ir indurcija). Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Taip pat, galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema, kuri aprašyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojimo būdas

Gyvūnų rūšys / subkategorija

Butafosfanas (mg/kg)

Vitaminas B12 (µg/kg)

Veterinarinis vaistas (ml/kg)

Naudojimo būdas

Galvijai

2,0-5,0

1,0-2,5

0,02-0,05

Į veną

Veršeliai

3,3-5,6

1,65-2,8

0,033-0,056

Į veną

Arkliai

2,0-5,0

1,0-2,5

0,02-0,05

Į veną

Kumeliukai

3,3-5,6

1,65-2,8

0,033-0,056

Į veną

Šunys

2,5-25

1,0-2,5

0,025-0,25

Į veną, į raumenis, po oda

Katės

10-50

5-25

0,1-0,5

Į veną, į raumenis, po oda

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Kamštelį galima saugiai pradurti iki 25 kartų. Jei reikia pradurti daugiau kaip 25 kartus, rekomenduojama naudoti įtraukimo adatą. 100 ml pakuotę rekomenduojama naudoti šunims ir katėms gydyti.

10. IŠLAUKA

Galvijų, arklių skerdienai ir subproduktams ‒ 0 parų.

Galvijų, arklių pienui ‒ 0 val.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia. Buteliuką laikyti

kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės po

„Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Rekomenduojama nustatyti metabolinio ar reprodukcinio sutrikimo priežastį (-is), kad būtų galima

nuspręsti, koks gydymas ir profilaktika tinka labiausiai, ir papildomo fosforo ir vitamino B12 naudojimo poreikį.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai pagalbinei medžiagai, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Veterinarinis vaistas gali šiek tiek dirginti odą ar akis. Todėl būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos ir akių. Atsitiktinai patekus ant odos ir (arba) akių, odą ir (arba) akis reikia plauti vandeniu.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms karvėms, kumelėms, kalėms ir katėms bei jų laktacijos metu nėra nustatytas. Vis dėlto naudojimas paminėtoms rūšims vaikingumo ir laktacijos metu neturėtų sukelti jokių specifinių problemų.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2019-02-08

15. KITA INFORMACIJA

100 ml gintaro spalvos II tipo stiklo buteliukas su bromobutilo gumos kamščiu ir aliumininiu gaubteliu su nuplėšiamu dangteliu.

250 ml gintaro spalvos I tipo stiklo buteliukas su bromobutilo gumos kamščiu ir aliumininiu gaubteliu su nuplėšiamu dangteliu.

Pakuotės dydžiai:

dėžutė, kurioje yra vienas 100 ml buteliukas,

dėžutė, kurioje yra vienas 250 ml buteliukas.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.