Kodas 20451
Gamintojas Bioveta a.s.

CANIVERM tab. N1 (Bioveta)

Veterinarijos tikslams. Šunims, katėms bei laukiniams šuniniams ir katiniams gyvūnams, užsikrėtusiems nematodais bei cestodais (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vuplis, Echinoccus granulosus, Echinoccus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.), dehelmintizuoti ir užsikrėtimo profilaktikai.

INFORMACINIS LAPELIS

CANIVERM, tabletės

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

Čekijos Respublika

 

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CANIVERM, tabletės

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje 0,175 g arba 0,7 g tabletėje atitinkamai yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

fenbendazolo

37,5 arba 150 mg,

pirantelio embonato

36 arba 144 mg,

prazikvantelio

12,5 arba 50 mg.

 

4.INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, katėms bei laukiniams šuniniams ir katiniams gyvūnams, užsikrėtusiems nematodais bei cestodais (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vuplis, Echinoccus granulosus, Echinoccus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.), dehelmintizuoti ir užsikrėtimo profilaktikai.

 

5.KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima gydyti už sikrėtusių akių cisticerkoze bei nugaros smegenų neurocisticerkoze gyvūnų bei sutrikus kepenų veiklai.

 

Negalima naudoti vienu metu su piperazino preparatais ar kitais antiparazitiniais vaistas.

 

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Praėjus kelioms valandoms po panaudojimo, dėl reakcijos į žūstančių helmintų išskiriamus baltymus, gydyti gyvūnai gali pradėti vemti, suminkštėti išmatos, atsirasti išbėrimų ar pakilti kūno temperatūra. Gyvūnai gali tapti mieguisti.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys ir katės. Laukiniai šuniniai bei katiniai gyvūnai.

 

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Šuniukui, mažos veislės šuniui ar katei reikia skirti vieną 0,175 g tabletę arba pusę 0,7 g tabletės 0,5– 2 kg kūno svorio.

 

Vidutinės veislės šuniui reikia skirti keturias 0,175 g tabletes arba vieną 0,7 g tabletę 5–10 kg kūno svorio.

 

Didelės veislės šuniui ar laukiniam gyvūnui reikia skirti vieną 0,7 g tabletę 10 kg kūno svorio. Tabletes reikia sušerti vienas arba su gabalėliu ėdesio. Negalima šerti su pieno produktais. Vaisto dozę reikia sušerti per kartą.

 

Rekomenduotina gyvūnams (katiniams, šuniniams) tabletes (atitinkamai pagal svorį) susmulkinti ir įmaišyti į mėsos gumulą. Tokių mėsos gumulų reikia išmėtyti narve prieš rytinį šėrimą atitinkamai narve esančių gyvūnų skaičiui.

 

Jaunus gyvūnus dehelmintizuoti reikia nuo 3-ios iki 12-os savaitės amžiaus vieną kartą, po to – po trijų savaičių, vėliau – kas tris mėnesius.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

 

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Dėl galimų nepalankių reakcijų būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju.

 

Vaisto negalima naudoti ligotiems gyvūnams, išskyrus sergantiems žarnyno ligomis. Naudojant šuningoms kalėms, būtina tiksliai laikytis nurodytų dozių.

 

Negalima naudoti vienu metu su piperazino preparatais ar kitais antiparazitiniais vaistas.

 

Šimtą kartų didesnė nei rekomenduotina vaisto dozė paskirties gyvūnams šalutinio poveikio nesukelia.

 

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2014-02-17

 

15.KITA INFORMACIJA

 

Farmakoterapinė grupė: antihelmintikai.

 

ATCvet kodas: QP52A.

 

Parduodama be recepto.