Kodas 86119
Gamintojas KRKA vet

CALFOSET 250 ml N1 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Calfoset injekcinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims ir ožkoms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovėnija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Calfoset injekcinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims ir ožkoms

 

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

100 ml injekcinio tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

kalcio gliukonato

32,82g,

kalcio glicerofosfato

8,13 g,

magnio chlorido heksahidrato

4,18 g;

 

pagalbinių medžiagų: boro rūgšties, bevandenio natrio citrato, injekcinio vandens.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims ir ožkoms, esant ligoms dėl kalcio, fosforo ir magnio apykaitos sutrikimų, gydyti ir profilaktiškai. Tokios ligos yra:

                hipokalcemija pasireiškiančios būklės (parezė po atsivedimo, rachitas jauniems gyvuliams, osteomaliacija senyviems gyvuliams),

                įvairios tetanijos formos: transportavimo ir ganyklinė tetanija, tetanija vaikingumo ir laktacijos metu,

                alergija, toksikozė, hemoglobinurija po atsivedimo, hemoraginė purpura, dilgėlinė, egzantema, hemoraginė diatezė, hematurija ir mioglobinurija,

                dėl bet kokios priežasties sukeltos kalcio ar fosforo stokos pasireiškusi parezė,

 

                apsinuodijimas švinu, fluoru ar oksalo rūgštimi.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Hiperkalcemija, acidozė, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, per didelis nervų jaudrumas, skilvelių virpėjimas, padidėjęs jautrumas bet kuriai veterinarinio vaisto sudėtyje esančiai medžiagai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinoma.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys ir ožkos.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Arkliams (500 kg) švirkšti 80–100 ml tirpalo į veną.

Galvijams (500 kg) švirkšti 80–215 ml tirpalo į veną, į raumenis arba po oda.

Kiaulėms švirkšti 15–25 ml tirpalo į veną, į raumenis arba po oda.

Paršeliams švirkšti 2–3 ml tirpalo į raumenis arba po oda.

Avims, ožkoms švirkšti 15–25 ml tirpalo į veną, į raumenis arba po oda.

 

Šio veterinarinio vaisto galima švirkšti į veną, į raumenis arba po oda.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Jei reikia, po 24 val. galima švirkšti kartotinę dozę.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.

Pienui – 0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti originalioje pakuotėje.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 28 d.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Švirkščiant vaistą į raumenis arba po oda, į tą pačią injekcijos vietą negalima švirkšti daugiau kaip 50 ml tirpalo.

Gyvulius, sergančius širdies ar inkstų ligomis, šiuo veterinariniu vaistu būtina gydyti ypač atsargiai.

 

Į  veną vaistą būtina švirkšti lėtai, kadangi švirkščiant greitai gali atsirasti širdies ritmo sutrikimas ir blokada. Jei vaisto švirkščiama į raumenis arba po oda, tokio poveikio rizika yra daug mažesnė.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Vaisto patekus į akis, jas plauti dideliu kiekiu geriamojo vandens.

 

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti kartu su širdį veikiančiais glikozidais, kadangi gali atsirasti širdies ritmo sutrikimų ar širdies blokada.

Jei kartu naudojama kalcio ir vitamino D ar vitamino D analogų, gali pasireikšti hiperkalcemija.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

 

Perdozavus gali pasireikšti bradikardija, širdies ritmo sutrikimas ir blokada. Gydymas simptominis.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2016-05-02

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

Tamsaus stiklo buteliukai, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, po 100 ir 250 ml kartoninėse dėžutėse.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.