Kodas 84918
Gamintojas Interchemie

BUTASAL-100 100 ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams. Galvijams, veršeliams, arkliams, kumeliukams, ožkoms, ožkiukams, avims, ėriukams, kiaulėms, paršeliams, paukščiams, šunims ir katėms gydyti, išsekus dėl ūminių ar lėtinių medžiagų apykaitos ligų, atsiradusių dėl prastos mitybos, netinkamo laikymo ar ligų.

INFORMACINIS LAPELIS

 

BUTASAL-100, 100 mg/ml injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

 

ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

 

Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

 

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Interchemie werken „De Adelaar“ Eesti AS,

 

Vanapere tee 14, Pringi,

 

Viimsi, Harjumaa 74011, ESTIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BUTASAL-100, 100 mg/ml injekcinis tirpalas

 

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Skaidrus rausvas tirpalas, kurio 1 ml yra 100 mg butafosfano ir 50 μg ciankobalamino (vitamino B12).

 

Pagalbinės medžiagos: benzilo alkoholis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, veršeliams, arkliams, kumeliukams, ožkoms, ožkiukams, avims, ėriukams, kiaulėms, paršeliams, paukščiams, šunims ir katėms gydyti, išsekus dėl ūminių ar lėtinių medžiagų apykaitos ligų, atsiradusių dėl prastos mitybos, netinkamo laikymo ar ligų (pvz., jauniems gyvūnams esant vystymosi ar mitybos sutrikimų dėl penėjimo ligų ir karvėms pasireiškus (antrinei) ketozei). Veterinarinį vaistą galima naudoti kaip metafilaktikos priemonę esant nevaisingumui, sergant ligomis po atsivadimo ir kaip pagalbinę priemonę gydant bergždžias pateles. Vaistas stiprina organizmą esant stresui, persitempimui, išsekus ar sumažėjus atsparumui, veikia kaip tonizuojantis preparatas pasireiškus silpnumui, antrinei anemijai ar peršalus. Butasal-100 taip pat palaiko raumenų fiziologines funkcijas, padeda gydant nevaisingumą, tetaniją ir parezę kaip priedas kalcio ir magnio terapijai.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, veršeliai, arkliai, kumeliukai, ožkos, ožkiukai, avys, ėriukai, kiaulės, paršeliai, paukščiai, šunys ir katės.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis, į veną arba po oda:

 

galvijui ar veršeliui

5–25 ml,

arkliui ar kumeliukui

5–12 ml,

aviai ar ožkai

2,5–5 ml,

kiaulei

2,5–10 ml,

paršeliui

1–2,5 ml,

šuniui ar katei

0,5–5 ml,.

 

Jei reikia, gydymą galima kartoti kasdien.

 

Lėtinių ligų atveju reikia švirkšti pusę nurodytos dozės kas 1–2 sav. ar dažniau.

 

Sveikiems gyvūnams profilaktiškai reikia švirkšti pusę nurodytos dozės.

Paukščiams veterinarinį vaistą reikia sugirdyti įmaišant 1 ml į 1 l geriamojo vandens, 4–5 d. iš eilės.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

10.  IŠLAUKA

 

0  parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).

 

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 14 d.

 

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Negalima viršyti nurodytų dozių.

 

Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Įprastai naudojant veterinarinį vaistą, specialių atsargumo priemonių nereikia. Reikia vengti atsitiktinai įsišvirkšti. Vengti sąlyčio su akimis ir oda.

 

Atsitiktinai prarijus ar patekus į akis, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Atsitiktinai patekus ant odos, sąlyčio vietą būtina plauti dideliu kiekiu vandens.

Naudojus būtina nusiplauti rankas. Dirbti su veterinariniu vaistu reikia labai atsargiai.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2017-02-01

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Tamsaus II tipo stiklo buteliukai po 50 ir 100 ml, užkimšti I tipo bromobutilo gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.