Kodas 34145
Gamintojas Norbrook

BOVACLOX DC N1 (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

BOVACLOX DC, intramaminė suspensija

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BOVACLOX DC, intramaminė suspensija

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename švirkšte (4,5 g suspensijos) yra:

veikliųjų medžiagų:

kloksacilino (benzatino druskos) 500 mg, ampicilino (trihidrato) 250 mg;

pagalbinių medžiagų:

aliuminio stearato, skysttojo parafino.

 

4. INDIKACIJA

Karvėms užtrūkinimo metu gydyti, esant tešmens infekcijai, ir apsaugoti nuo naujų infekcijų užtrūkimo laikotarpiu. Vaistas taip pat naudotinas kaip pagalbinė priemonė telyčioms ir užtrūkusioms karvėms vasaros mastitų atvejų skaičiui sumažinti. Ampicilinui ir kloksacilinui yra jautrūs Streptococcus agalactiae ir kiti Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (pieninės karvės).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Gydyti reikia užtrūkinant. Po paskutinio melžimo laktacijos pabaigoje, nuvalius ir dezinfekavus spenius, į kiekvieną ketvirtį per spenio kanalą reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti ligos sukėlėjų jautrumą antibiotikams.

Gydant telyčias svarbu, kad švirkšto antgalis nebūtų kišamas į spenį. Gyvulį reikia tinkamai fiksuoti. Suradus spenio angą, švirkšto antgalį reikia tik tampriai priglausti, bet NEKIŠTI į spenio kanalą.

 

10. IŠLAUKA

Pienui – 6,5 paros po veršiavimosi, kai karvė gydyta likus ne mažiau kaip 49 paroms iki veršiavimosi arba 55,5 paros po vaisto naudojimo, jei karvė veršiavosi nepraėjus 49 paroms po gydymo.

Galvijienai – 28 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Švirkštą galima naudoti tik vieną kartą.

Dalinai panaudotus švirkštus reikia sunaikinti.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Galima naudoti veršingoms karvėms.

Norint išvengti sąlyčio su vaistu, naudojimo metu būtina mūvėti apsaugines pirštines.

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios. Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Vaistą būtina naudoti apdairiai.

Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

Galima naudoti veršingoms karvėms.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-02-10 12

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: betalaktaminės antibakterinės medžiagos, penicilinai, dariniai su kitomis antibakterinėmis medžiagomis.

ATCvet kodas: QJ51RC26.