Kodas 88280
Gamintojas BIOWET

BIOVETALGIN 500mg/ml 100ml (Biowet Drwalew)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

BIOVETALGIN, 500 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, arkliams, kiaulėms ir šunims

 

1.  RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna

ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

LENKIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIOVETALGIN, 500 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, arkliams kiaulėms ir šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

metamizolo natrio druskos              500 mg;

pagalbinių medžiagų                     iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams, kiaulėms ir šunims simptomiškai gydyti, esant skausmui, įskaitant dieglius ir spazminį skausmą, taip pat esant ligoms, kurioms būdingas karščiavimas (ūmiam mastitui, paršavedžių MMA sindromui, kiaulių gripui), stemplės obstrukcijos svetimkūniu atvejais (arkliams, galvijams ir kiaulėms). Be to, vaistas naudotinas esant ūmioms ir lėtinėms reumatinėms ligoms, nervų, sausgyslių, raumenų, sąnarių, sausgyslių makščių uždegimams.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima švirkšti po oda.

Negalima naudoti gyvūnams, turintiems hemopoezinės sistemos sutrikimų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Naudojant vaistą ilgą laiką, gali pasireikšti agranulocitozė.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į veną arba giliai į raumenis.

 

Arkliams, kure skirti žmonių maistui, vaistą reikia švirkšti tik į veną.

 

Arkliams: 20–60 ml gyvuliui, t.y. 20–50 mg/kg kūno svorio.

Galvijams: 8 ml/100 kg kūno svorio, t.y. 20–40 mg/kg kūno svorio.

Kiaulėms: 10–30 ml/gyvuliui, t.y. 15–50 mg/kg kūno svorio.

 

Šunims: 1–5 ml/gyvuliui, t.y. 20–50 mg/kg kūno svorio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Ūmiais atvejais vaistą reikia švirkšti į veną. Galima švirkšti į raumenis ir į veną tuo pačiu metu.

Jei reikia, gydymą galima kartoti tą pačią dieną.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai – 12 parų, arklienai – 5 paros, kiaulienai – 3 paros, pienui – 2 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Arkliams, kurie skirti žmonių maistui, vaistą reikia švirkšti tik į veną.

Greitai švirkščiant galima sukelti šoką.

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Barbitūratai ir glutetimidas skatina metamizolo pasišalinimą iš organizmo. Naudojant kartu su chlorpromazinu, galima sukelti hipotermiją.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-12-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.