Kodas 91204
Gamintojas BIOWET

BIOMUTIN 45% 1kg (Drwalewskie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

BIOMUTIN 45 %, milteliai geriamajam tirpalui ruošti

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna,

ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew,

Lenkija

tel./faks.: +48 664 30 47, 664 65 51, 664 65 26

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIOMUTIN 45 %, milteliai geriamajam tirpalui ruošti

 

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

1 g miltelių yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

tiamulino vandenilio fumarato – 450 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

 

laktozės – iki 1 g.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Kiaulėms, sergančioms dizenterija, adenomatoze, enzootine pneumonija, mikoplazmų sukeltu sąnarių uždegimu, gydyti ir profilaktiškai.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai – tiamulinui, esant bakterijų atsparumui ir kepenų funkcijų sutrikimams. Negalima naudoti pirmąjį paršingumo ketvirtį.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Retai kiaulėms, ypač laikomoms blogomis zoohigieninėmis sąlygomis, gali pasireikšti niežulys, parausti galvos, pilvo ir tarpvietės oda, patinti apatinės kūno dalys. Kartais gali atsirasti papilvės, tarpvietės, slėpsnos, pagurklio, knyslės pabrinkimas. Šie pakitimai yra blogų laikymo sąlygų pasekmė ir atsiranda dėl šlapime esančių tiamulino metabolitų tiesioginio odos dirginimo. Esant nepalankioms reakcijoms, gydymą reikia nutraukti, kiaules nuplauti vandeniu, išvalyti gardus ir pakeisti garduose kraiką. Esant sunkiems atvejams, reikia naudoti kalcio preparatus, antihistamininius ir kortikosteroidinius vaistus.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia girdyti sumaišytą su vandeniu. Gydomoji paros dozė yra 6 mg tiamulino vandenilio fumarato 1 kg kūno svorio arba 1 g miltelių 75 kg kūno svorio.

 

Gydant kiaules, sergančias dizenterija, 1 g miltelių sumaišyti į 7,5 l vandens, gydyti 5–7 dienas iš eilės. Gydant kiaules, sergančias enzootine pneumonija, 1 g miltelių sumaišyti į 7,5 l vandens, gydyti 7–10 dienų iš eilės. Dirbant stengtis, kad nepatektų ant gleivinės, nes gali dirginti.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Negalima naudoti pirmąjį paršingumo ketvirtį.

 

Negalima kartu naudoti su jonoforiniais antibiotikais (monenzinu, salinomicinu, maduramicinu, narazinu, lasalocidu) dėl galimo apsinuodijimo jonoforiniais antibiotikais.

 

10. IŠLAUKA

 

Kiaulienai – 7 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Laikyti sausoje vietoje, žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR SU JO NAUDOJIMU

 

SUSIJUSIŲ ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nėra.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO APROBAVIMO DATA.

 

2012-04-24

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Farmakoterapinė grupė: sisteminio naudojimo antimikrobinės medžiagos.

 

ATCvet kodas: QJ01XQ01.

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.