Kodas 85848
Gamintojas Interchemie

BIOCILLIN-150 LA 100ml (Interchemie)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

BIOCILLIN-150 LA, 150 mg/ml injekcinė suspensija

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas

LIETUVA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,

 

Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,

74001 Harjumaa,

ESTIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIOCILLIN-150 LA, 150 mg/ml injekcinė suspensija

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Veikliosios medžiagos:

 

sterili aliejinga suspensija, kurios 1 ml yra 150 mg amoksicilino (trihidrato); pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, aliuminio stearatas, vidutinės grandinės trigliceridai.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Veršeliams, galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, sergant virškinimo, kvėpavimo ir šlapimo organų infekcinėmis ligomis, sukeltomis amoksicilinui jautrių mikroorganizmų, pvz., Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, penicilinazės negaminančių Staphylococcus ir Streptococcus spp.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui amoksicilinui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

Negalima naudoti gyvūnams, esant sunkiam inkstų nepakankamumui.

Negalima naudoti vienu metu su tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais ir linkozamidais.

 

 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

Švirkštus į raumenis, gali atsirasti injekcijos vietos reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (YS)

 

Galvijai, veršeliai, avys, ožkos ir kiaulės/

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti į raumenis ar po oda. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

 

Rekomenduojama vaisto dozė: 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio. Prireikus galima švirkšti pakartotinai po 48 val.

Į vieną vietą galvijui negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml, kiaulei – 10 ml, veršeliui, aviai ar ožkai –

5 ml suspensijos.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijienai, avienai, ožkienai ir kiaulienai – 21 para, pienui – 3 paros.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.

 

 12.SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu. Būtina stengtis neįsišvirkšti vaisto, nes gali įsišvirkštimo vietoje gali pasireikšti sudirgimas ir (ar) skausmas. Atsitiktinai įsišvirkštus, prarijus ar patekus į akis, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaistą reikia naudoti apdairiai, laikantis saugos reikalavimų. Po naudojimo būtina plauti rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Negalima naudoti vienu metu su bakteriostatiškai veikiančiais antibiotikais (tetraciklinais, chloramfenikoliu, makrolidais, linkozamidais ir sulfonamidais) dėl galimo antagonistinio poveikio. Negalima maišyti su kitais preparatais.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Ūmiai perdozavus gali pasireikšti nefrotoksiškumas.

Negalima viršyti nurodytos dozės.

 

Nesuderinamumai

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.


13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. Farmakoterapinė grupė: plataus veikimo spektro penicilinas. ATCvet kodas: QJ01CA04. Pakuotė: II tipo bespalvio stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.