Kodas 80884
Gamintojas Bioveta Čekija

BIOCAN PUPPY N1 (Bioveta)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

BIOCAN PUPPY, liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

68323 Ivanovice na Hané,

Čekijos Respublika

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIOCAN PUPPY, liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

liofilizate (D):

 

gyvo šunų maro viruso

ne mažiau kaip 104,2 ir ne daugiau kaip 105,0 TCID50;

suspensijoje (P):

 

inaktyvinto šunų parvoviruso

ne mažiau kaip 1 024 ir ne daugiau kaip 4 096 HAU;

adjuvanto:

 

aliuminio hidroksido 2 % gelio

100 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims nuo 5 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti nuo šunų maro ir parvovirozės.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti karščiuojančių šunų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Injekcijos vietoje gali kilti vietinė reakcija (žirnio dydžio), kuri praeina savaime per 3 sav. Retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vakcinos dozė yra 1 ml, gaunamas prieš naudojimą liofilizatą (D) atskiedus suspensija (P). Nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus (bet ne anksčiau kaip 5 sav. amžiaus), svorio ar veislės, po oda, rekomenduojama srityje už mentės, reikia sušvirkšti vieną dozę vakcinos.

Pirmą kartą šia vakcina vakcinuoti šunys turi būti pakartotinai vakcinuojami po 14–21 d.

Norint palaikyti nuolatinį imunitetą, rekomenduotina šunis revakcinuoti kasmet.

 

Rekomenduojama vakcinacijos BIOCAN vakcinomis schema

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūno amžius

 

Pavojus užsikrėsti infekcine liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nėra

 

Esant parvovirozės

 

Esant maro

 

 

 

 

 

 

 

pavojui

 

pavojui

 

 

 

 

 

5–6 sav.

 

 

 

Puppy

 

Puppy (DP, DHPPi)

7–8 sav.

 

 

 

Puppy

 

Puppy (DP, DHPPi)

8–10 sav.

 

DHPPi+L

 

DHPPi+L

 

DHPPi+L

12–16 sav.

 

DHPPi+LR (R)

 

DHPPi+LR (R)

 

DHPPi+LR (R)

Kasmet revakcinuoti

 

DHPPi+LR (R)

 

DHPPi+LR (R)

 

DHPPi+LR (R)

 

Pastaba

 

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų pasirinkimą. Vakcinų pavadinimai +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN vakcinomis.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10.  IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

 

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – sunaudoti nedelsiant.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Vakcinuoti galima tik kliniškai sveikus ir tinkamo įmitimo šunis. Rekomenduojama likus ne mažiau kaip 10 d. iki vakcinacijos šunis dehelmintizuoti. Vieną savaitę po vakcinacijos nerekomenduoja vakcinuotų šunų treniruoti ar skirti jiems didelį fizinį krūvį.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ir etiketę.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Vakciną galima naudoti kartu su kitomis Biocan vakcinomis (žr. skyrių „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“).

 

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skyriuje „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“ paminėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.