Kodas 13504
Gamintojas Bimeda

BIMOXYL L.A. inj. 100 ml.(BIMEDA)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

BIMOXYL LA, injekcinė suspensija galvijams, avims ir kiaulėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros rinkai teisės turėtojas

 

Bimeda Chemicals Export

 

Broomhill Road, Tallaght

 

Dublin 24

 

AIRIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Cross Vetpharm Group Limited

 

Broomhill Road, Tallaght

 

Dublin 24

 

AIRIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIMOXYL LA, injekcinė suspensija galvijams, avims ir kiaulėms

 

Amoxicillinum

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml suspensijos yra: veikliosios medžiagos:

 

amoksicilino (trihidrato)                            150 mg;

 

pagalbinių medžiagų: aliuminio stearato, glicerolio monokaprilato, propilenglikolio dikaprilokaprato.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, sergantiems kvėpavimo organų ir kitomis infekcinėmis ligomis, sukeltomis amoksicilinui jautrių gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, gydyti.

 

Avims ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, sukeltomis amoksicilinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima švirkšti į veną arba naudoti intratekaliai (švirkšti į subarachnoidinę ertmę). Negalima naudoti smulkiems žolėdžiams.

 

Negalima naudoti avims, kurių pienas naudojamas žmonių maistui.

 

Negalima naudoti, jei yra padidėjęs jautrumas penicilinams arba veikliajai medžiagai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Gali kilti padidėjusio jautrumo reakcijos (alergija), todėl negalima naudoti gyvūnams, kurie yra žinoma yra alergiški penicilinams. Injekcijos vietoje kartais gali pasireikšti laikina vietinė audinių reakcija. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

 

Galvijams, avims ir kiaulėms galima švirkšti tik į raumenis. Sušvirkštus vaistą, injekcijos vietą reikia pamasažuoti.

 

Rekomenduotina dozė – 15 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg. Pakartotinai vieną kartą galima švirkšti praėjus 48 val.

 

Į vieną vietą galima švirkšti ne daugiau kaip: galvijams – 20 ml, avims – 4 ml, kiaulėms – 5 ml suspensijos. Didesnes vaisto dozes reikia padalyti į kelias dalis ir švirkšti į atskiras vietas.

 

Norint išvengti amoksicilino hidrolizės, suspensijai traukti reikia naudoti sausą, sterilią adatą ir švirkštą. Prieš traukiant kiekvieną dozę, reikia nuvalyti kamštelį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Reikia apdairiai naudoti vaikingumo ir laktacijos metu. Nėra duomenų, kad naudojant amoksiciliną kyla koks nors pavojus patelei ar vaisiui.

 

Amoksicilinas yra saugus, kaip ir kiti penicilinai, nes jo ūminis toksiškumas yra menkas, išskyrus gyvūnus, kurie yra ypač alergiški beta laktamams, o tai būna retai. Atlikus toleravimo tyrimus, kai nurodytų rūšių paskirties gyvūnams buvo skiriama dukart didesnė nei rekomenduotina dozė, nepalankių reakcijų nepastebėta.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijams:  skerdienai ir subproduktams – 18 parų, pienui – 3 paros.

 

Avims:       skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Kiaulėms: skerdienai ir subproduktams – 11 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos šioms medžiagoms kartais gali būti sunkios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ir cefalosporinams arba kuriems rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą.

Jei po sąlyčio su vaistu pasireiškia poveikis, pavyzdžiui, išberia odą, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antimikrobinės medžiagos, plataus veikimo spektro penicilinai. ATCvet kodas: QJ01CA04.