Kodas 85097
Gamintojas Norbrook

BETAMOX LA 150mg/ml 250ml (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

BETAMOX LA 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

 

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

 

Monaghan

Airija

 

Gamintojas, atsakingasvaisto serijos išleidimą

 

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

NewryCo. Down

 

BT35 6JP

Jungtinė Karalystė

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BETAMOX LA 150 mg/ml, injekcinė suspensija galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml suspensijos yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

 

amoksicilino (trihidrato)

150 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

 

butilhidroksitolueno

0,08 mg,

butilhidroksianizolo

0,08 mg,

aliuminio stearato, propilenglikolio dikaprilokaprato

iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, kiaulėms, avims, šunims ir katėms, sergantiems virškinimo trakto, kvėpavimo, šlapimo ir lyties organų, odos bei minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilinui, gydyti bei profilaktiškai nuo pooperacinių ar antrinių bakterinių infekcijų.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Suspensijos negalima švirkšti į veną ar stuburo kanalą.

 

Negalima naudoti triušiams, žiurkėnams, smiltpelėms ir jūrų kiaulytėms.

Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Negalima naudoti, – esant padidėjusiam jautrumui penicilinams ar cefalosporinams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Kartais gali pasireikšti injekcijos vietos audinių reakcija.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, kiaulės, avys, šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Galvijams, avims ir kiaulėms vaistą reikia švirkšti tik į raumenis, šunims ir katėms – po oda arba į raumenis.

 

Rekomenduojama vidutinė dozė – 15 mg amoksicilino 1 kg kūno svorio arba 1 ml suspensijos 10 kg kūno svorio. Prireikus pakartotinai galima gydyti po 48 val. Injekcijos vietą reikia pamasažuoti. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

 

Produkto sudėtyje nėra antimikrobinių konservantų. Prieš traukiant suspensiją iš buteliuko, būtina tamponu nuvalyti kamštelį. Patartina naudoti tik sausą sterilų švirkštą ir adatą. Jeigu vaisto dozė yra daugiau kaip 20 ml, ją būtina švirkšti keliose vietose. Rekomenduojamos dozės:

 

 

 

kūno svoris

 

vaisto dozė

galvijui

 

450 kg

 

45 ml

aviai

 

65 kg

 

6,5 ml

kiaulei

 

150 kg

 

15 ml

šuniui

 

20 kg

 

2 ml

katei

 

5 kg

 

0,5 ml

 

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Nerekomenduojama vienu metu naudoti baktericidinių ir bakteriostatinių antibiotikų.

 

10. IŠLAUKA

 

Pienui – 79 val. (7 melžimai), galvijienai – 23 paros, avienai ir kiaulienai – 16 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Įšvirkšti, praryti, įkvėpti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti alergiją. Jautrumas penicilinams gali kelti kryžmines reakcijas cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos gali būti labai stiprios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas penicilinams, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės.

Atsiradus odos paraudimui, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti vaisto informacinį lapelį.

 

Veido, lūpų ar akių tynis, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl būtina nedelsiant

 

kreiptis medicininės pagalbos.

Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-05-15

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antimikrobinės medžiagos, beta laktaminiai antibiotikai.

 

ATCvet kodas: QJ01CA04.

Amoksicilinas slopina jautrių bakterijų ląstelių sienelių sintezę. Jis tiesiogiai ir negrįžtamai nutraukia jau susiformavusių peptidoglikanų, esančių bakterijų sienelėse, pertvaras, o naujų gamybos neslopina. In vitro amoksicilinas efektyviai veikia gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.

 

Vaistas neveikia beta laktamazę gaminančių mikroorganizmų.

Vaistas veikia ilgai ir efektyviai, todėl pakanka vienos injekcijos.