BEN'S, servetėlės prisotintos repelentu, 2,5 ml, 15 vnt.

 BEN‘S® REPELENTU PRISOTINTOS SERVETĖLĖS

 

Veiklioji medžiaga N, N–dietil-m-toluamidas, CAS Nr.134-62-3, EB Nr. 205-149-7, 30,0 %.

Sudėtyje yra denatonio benzoato, kvapiosios medžiagos.

 

 

Atsargiai

Kenksminga prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Dirgina odą. 

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 2362052, mob. 8687 53378.

Repelentas (19 produktų tipas). Vabzdžiams atbaidyti buityje.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Pakuotėje yra 15 repelentu prisotintų servetėlių (15 x 2,5 ml) - 37,5 ml.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr.(11.1)-(A-19BNO241320-14-120)-BSV-5123,                                        galioja iki 2016-05-05.

Gamintojas. Tender Corporation, 106 Burndy Road, Littleton Industrial Park, Littleton, NH 03561 (JAV).

Platintojas. UAB “Litfas”, Vytauto g. 6, LT - 55175, Jonava, tel. (8 37) 330664, faks. (8 37) 330899

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas

BEN‘S® servetėles naudoti suaugusiems ir vyresniems nei 3 metų amžiaus vaikams. Atplėšus paketėlį, drėgną servetėlę išimti ir išlankstyti. Drėgna servetėle tepti atviras kūno vietas. Pagal poreikį pakartotinai galima naudoti kitą repelento servetėlę. Jei yra naudojamos apsauginės nuo saulės priemonės, BEN‘S® servetėles naudoti tik po jų panaudojimo. Repelentu prisotintos servetėlės atbaido erkes, uodus, mašalus, muses ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius 4-6 val.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti vaikams iki 3 metų.

Neleisti vaikams patiems naudoti repelento.

Nenaudoti:

- ant pažeistos odos;

- ant drabužiais pridengtos odos;

- akių bei burnos srityse;

- ant vaikų plaštakų.

 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.