BEN'S NATURAL, repelentas su citrinkvapių eukaliptų aliejumi, 100 ml

 Ben‘s® su citrinkvapių eukaliptų aliejumi

Purškiamas skystis

 

Tūris 100 ml.

 

Veiklioji medžiaga Cis- ir trans-p-mentan-3,8 diolių mišinys (citriodiolis), CAS Nr. 42822-86-6,

EB Nr. 255-853-7, 12,5 %.

 

Sudėtyje yra propilenglikolio, izopropilo miristato, citrinžolės aliejaus.

 

 

 

 

Atsargiai

Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti aks.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 2362052, mob. 8 687 53378.

Repelentas (19 produktų tipas). Vabzdžiams atbaidyti buityje.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.11(11.1)-(A-19BNO601549-15-83)-BSV-5703,                            galioja iki 2020 m. gegužės 7 d.                           .

 

Gamintojas. Tender Corporation, 106 Burndy Road, Littleton Industrial Park, Littleton, NH 03561 (JAV).

Platintojas. UAB “Litfas”, Vytauto g. 6, LT - 55175, Jonava, tel. (8 37) 330664, faks. (8 37) 330899.

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas

Prieš naudojimą supurtyti. Mažą kiekį užpurkšti ant rankų, tada patepti veidą, kaklą ir kitas atviras odos vietas. Repelentas atbaido erkes, uodus, mašalus, muses ir kitus kraują siurbiančius vabzdžius 4-6 val.

Atsargumo priemonės

Nepurkšti ant pažeistos ir drabužiais pridengtos odos.

Nenaudoti vaikams iki 3 metų.

Neleisti vaikams patiems naudoti repelento.

Abejojant, kad repelentas gali gadinti audinį, visada išbandyti ant mažo ploto.

 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.