Kodas 90563
Gamintojas Bayer AG

Baycox Multi 50mg/ml 250ml (Bayer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

(100 ml ir 250 ml buteliukams)

Baycox Multi, 50 mg/ml geriamoji suspensija veršeliams galvijams, kiaulėms ir avims

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

VOKIETIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel

VOKIETIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Baycox Multi, 50 mg/ml geriamoji suspensija galvijams, kiaulėms ir avims Toltrazurilis

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Balta ar gelsva suspensija.

 

1 ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

toltrazurilio

50 mg;

pagalbinių medžiagų:

 

natrio benzoato (E211)

2,1 mg,

natrio propionato (E281)

2,1 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, kiaulėms ir avims apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės (žarnyno parazitinės ligos) požymių pasireiškimo.

 

Galvijams

 

Veršeliams apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės požymių pasireiškimo ir norint sumažinti kokcidijų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose nustatyta Eimeria bovis ar Eimeria zuernii sukelta kokcidiozė.

 

Kiaulėms

 

Naujagimiams paršeliams (3–5 dienų amžiaus) apsaugoti nuo kokcidiozės klinikinių požymių pasireiškimo ūkiuose, kuriuose nustatyta Cystoisospora suis sukelta kokcidiozė.

Avims

 

Ėriukams apsaugoti nuo kokcidiozės klinikinių požymių pasireiškimo ir norint sumažinti kokcidijų išsiskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose nustatyta Eimeria crandallis ir Eimeria ovinoidalis sukelta kokcidiozė.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai (veršeliai: pieninių veislių veršeliai, mėsinių veislių veršeliai žindukliai ir mėsinių veislių buliukai), kiaulės (3–5 dienų amžiaus paršeliai), avys (ėriukai).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Sugirdyti.

 

Visoms rūšims

 

Paruoštą naudoti geriamąją suspensiją prieš naudojimą reikia plakti 20 sekundžių.

 

Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y.

 

inkubaciniu periodu.

 

Norint užtikrinti tinkamos dozės skyrimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

 

Galvijams

 

Kiekvienas gyvūnas turi būti gydomas sugirdant vieną 15 mg toltrazurilio 1 kg kūno svorio dozę, atitinkančią 3 ml geriamosios suspensijos 10 kg kūno svorio.

 

Gydant tos pačios veislės ir tokio pat ar panašaus amžiaus veršelių grupę, dozę reikia apskaičiuoti pagal daugiausiai sveriantį grupės gyvulį.

 

Kiaulėms

 

Kiekvienas paršelis turi būti gydomas 3–5 d. amžiaus, sugirdant vieną 20 mg toltrazurilio 1 kg kūno svorio dozę, atitinkančią 0,4 ml suspensijos 1 kg kūno svorio.

 

Dėl mažų individualaus gydymo dozių, reikia naudoti dozavimo priemones su 0,1 ml tikslumu.

 

Avims

 

Kiekvienas gyvūnas turi būti gydomas sugirdant vieną 20 mg toltrazurilio 1 kg kūno svorio dozę, atitinkančią 0,4 ml geriamosios suspensijos 1 kg kūno svorio.

 

Jei gyvūnai gydomi labiau kolektyviai nei individualiai, juos reikia sugrupuoti pagal kūno svorį, norint išvengti per mažos ar per didelės dozės.


9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

Galvijams

Skerdienai ir subproduktams – 63 paros.

Negalima naudoti melžiamoms karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

Kiaulėms

Skerdienai ir subproduktams – 77 paros.

 

Avims

 

Skerdienai ir subproduktams – 42 paros.

Negalima naudoti melžiamoms avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

 

Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 6 mėn.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Kaip ir naudojant kitas antiparazitines medžiagas, dėl dažno pakartotinio tos pačios klasės pirmuonis veikiančių medžiagų naudojimo sukėlėjai joms gali tapti atsparūs. Rekomenduojama gydyti visus garde esančius gyvūnus.

 

Galvijų kokcidiozės riziką galima sumažinti taikant higienos priemones. Dėl to tvarte rekomenduojama kartu gerinti ir higienines sąlygas, ypač užtikrinant sausumą ir švarą.

 

Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y.

 

inkubaciniu periodu.

 

Norint sutrikdyti nustatytos klinikinės kokcidiozės infekcijos ciklą, atskirus gyvulius, kurie jau pradėję viduriuoti, gali tekti gydyti papildomai.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

 

Vengti vaisto patekimo ant odos ir į akis. Užtiškus ant odos ar į akis, nedelsiant reikia plauti vandeniu.

 

Naudojant vaistą, negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

 

Kitos atsargumo priemonės

 

Pagrindinis toltrazurilio metabolitas, toltrazurilio sulfonas (ponazurilis), ilgai išlieka (pusėjimo trukmė – apie 1 metai), sklinda dirvoje ir yra toksiškas augalams, taip pat pasėliams.

 

Dėl išvardinto poveikio aplinkai, galioja toliau nurodyti naudojimo draudimai.

Galvijams

 

Mėsinių veislių

Negalima naudoti mėsinių veislių veršeliams.

veršeliai

 

Pieninių veislių

Negalima naudoti pieninių veislių veršeliams, sveriantiems daugiau nei

veršeliai

80 kg.

 

Pieninių veislių veršeliams: norint apsaugoti augalus nuo bet kokio

 

nepalankaus poveikio ir gruntinius vandenis nuo užteršimo, gydytų veršelių

 

mėšlu negalima tręšti žemės prieš tai nesumaišius su negydytų karvių mėšlu.

 

Prieš tręšimą gydytų veršelių mėšlą reikia sumaišyti su mažiausiai 3 kartus

 

didesniu kiekiu suaugusių karvių mėšlo.

 

 

Veršeliai žindukliai

Negalima naudoti veršeliams žindukliams, sveriantiems daugiau nei 150 kg.

 

 

Mėsinių veislių

Negalima gydyti jaunesnių nei 3 mėn. amžiaus mėsinių veislių buliukų.

buliukai

 

 

Negalima naudoti mėsinių veislių buliukams, sveriantiems daugiau nei

 

150 kg.

 

Avims

 

Ėriukams, kurie pagal intensyvią auginimo sistemą visą gyvenimą laikomi patalpoje, vaisto negalima naudoti, jei jie vyresni nei 6 sav. amžiaus ar sveria daugiau nei 20 kg. Šių gyvūnų mėšlu tręšti tą patį žemės plotą galima tik kas trejus metus.

 

Kiaulėms

 

Nėra.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Nežinoma.

 

Nesuderinamumai

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

 

Tris kartus didesnę nei rekomenduojama dozę sveiki paršeliai ir veršeliai gerai toleruoja, nepasireiškiant jokiems netoleravimo požymiams.

 

Saugumo tyrimų metu ėriukams vieną kartą sudavus tris kartus didesnę nei rekomenduojama dozę ir du kartus didesnę nei rekomenduojama dozę sudavus dvi dienas iš eilės, perdozavimo požymių nebuvo pastebėta.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.


14.   INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-10-25

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Pakuotės dydžiai: buteliukai po 100 ml, 250 ml ir 1 000 ml.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko ir šitas prekes