Kodas 1157
Gamintojas Sandoz Pharma Ltd.

BANEOCIN, 250 TV/5000 TV/g, odos milteliai, 10 g

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

Baneocin 250 TV/5000 TV/g odos milteliai

Bacitracino cinko kompleksas,neomicino sulfatas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės įgydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.      Kas yra Baneocin ir kam jis vartojamas

2.      Kas žinotina prieš vartojant Baneocin

3.      Kaip vartoti Baneocin 

4.      Galimas šalutinis poveikis

5.      Kaip laikyti Baneocin

6.      Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Baneocin ir kam jis vartojamas

 

Baneocin odos milteliai yra priešbakterinis vaistas, skirtas vartoti ant odos. Jis naikina tam tikras bakterijas, sukeliančias odos ligas.

 

Baneocin odos milteliai vartojami:

·    gydyti infekcinėms odosligoms, kurių sukėlėjai yra jautrūs neomicinui ir/ar bacitracinui.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Baneocin

 

Baneocin vartoti negalima:

·         jeigu yra alergija:

-      bacitracinui,

-      neomicinui, arba

-      bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

·         jeigu reikia gydyti sunkų didelio odos ploto pažeidimą.Veikliosios šio vaisto medžiagos gali patekti į organizmą ir sukelti šalutinius poveikius klausai, įskaitant kurtumą;

·         jeigu sergate sunkiaširdies arba inkstų liga;

·         jeigu praeityje buvo pažeista vidinė ausis;

·         jei sergate akių infekcine liga (miltelių negalima berti į akis arba vartoti aplink akis).

 

Nevartokite šio vaisto, jeigu kuri nors iš išvardytų būklių Jums tinka. Jeigu nesate dėl to tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Baneocin odos miltelių.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju ar vaistininkų prieš pradėdami vartoti Baneocin.

Pasakykite gydytojui:

·         , jeigu Jūsų kepenų arba inkstų veikla yra sutrikusi.

·         Jeigu vartojate didesnę nei rekomenduojama dozę - ypač gydant sunkiai gyjančias opas. Stebėkite, ar neatsiranda bet kokių požymių, galinčių rodytiinkstų pažeidimą (apetito stoka, besaikis troškulys, sumažėjęs šlapimo kiekis, kraujo atsiradimas šlapime) arba klausos sutrikimą (aukšto dažnio garsų negirdėjimas, spengimas ar zvimbimas ausyse, spaudimas ausies viduje).

·         Jeigu didelis šio vaisto kiekis pateko į organizmą, gali pasireikšti raumenų silpnumas. Jei Jūs jau kenčiate nuo raumenų silpnumo (pvz., sergate sunkiąja miastenija, acidoze ar kita panašia liga), Jūsų būklė gali pablogėti.

·         Ilgalaikisantibiotikų vartojimas gali skatinti atsparių mikroorganizmų (bakterijų) augimą.

·         Atidžiai stebėkite, ar nepasireiškia uždegimo požymiai (karščio pojūtis, paraudimas, patinimas, skausmas) ar grybelinių infekcijų požymiai gydomojoje vietoje. Pasakykite savo gydytojui apie šiuos ar kitus neįprastus pasikeitimus.

·         Net jei infekcijos simptomai pagerėjo ar visiškai išnyko, tęskite Baneocin odos miltelių vartojimątiek laiko, kiek paskyrė gydytojas, tam, kad išnaikinti visas bakterijas ar išvengti infekcijos pasikartojimo.

 

Kiti vaistai ir Baneocin

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba nesate dėl to tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Ypač svarbu nevartoti Baneocin odos miltelių irpasakyti savo gydytojui, jeigu vartojate bet kurio iš šių vaistų:

·         antibiotikų arba šlapimą varančių vaistų. Kartu vartojant vaistų, kurie gali paveikti inkstų veiklą, pvz., antibiotikų (cefalosporinų arba kitų aminoglikozidams priklausančių antibiotikų) arba šlapimą varančių vaistų (pvz., etakrino rūgšties arba furozemido), žalingas Baneocin odos miltelių poveikis klausai ir (arba) inkstams gali sustiprėti.

·         Narkotinių preparatų, anestetikų arba raumenis atpalaiduojančių vaistų. Baneocin odos milteliai gali padidinti raumenų silpnumą, jeigu vartojamas kartu su anestetikais operacijos metu. Dėl šios priežasties, pasakykite gydytojui, jeigu vartojate Baneocin odos miltelių.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

·         Nevartokite Baneocin odos miltelių pirmaisiais 3 nėštumo mėnesiais.

Laikantis atsargumo, vėlesnio nėštumo metu Baneocin odos milteliai gali būti vartojami tik gydytojui nusprendus, kad galima nauda yra didesnė už galimą pavojų.

·         Nevartokite Baneocin odos miltelių žindymo laikotarpiu. Jeigu vaisto vartoti būtina, žindymą reikia nutraukti.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad šis vaistas galėtų sutrikdyti Jūsųgebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus.

 

 

3.       Kaip vartoti Baneocin 

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Vartojimas suaugusiems ir vaikams

·         Pažeistą vietą pabarstykite milteliais 2 ‑ 4 kartus per parą.

·         Pažeistą vietą galima aptvarstyti.

 

Išoriškai galima vartoti ne didesnę kaip 1 g neomicino paros dozę (tai atitinka 200 g Baneocin miltelių). Tokia doze galima gydyti ne ilgiau kaip 7 paras.

Jeigu gydymas kartojamas, reikia vartoti pusę minėtos didžiausios paros dozės.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Baneocin dozę?

Jeigu pavartojote per daug Baneocin odos miltelių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Stebėkite, ar neatsiranda bet kokių požymių, galinčių rodyti inkstų pažeidimą (apetito stoka, besaikis troškulys, sumažėjęs šlapimo kiekis, kraujo atsiradimas šlapime) arba klausos sutrikimą (aukšto dažnio garsų negirdėjimas, spengimas ar zvimbimas ausyse, spaudimas ausies viduje).

 

Pamiršus pavartoti Baneocin

·         Jeigu pamiršote pavartoti miltelių, pavartokite jų, kai tik prisiminsite.

·         Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti Baneocin

Vartokite Baneocin odos miltelių tiek, kiek Jums nurodė gydytojas. Jeigu per anksti nutrauksite gydymą, infekcija gali atsinaujinti.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Žemiau išvardintų šalutinių poveikių dažnis nežinomas.

 

Alerginės reakcijos (ypač vartojant ilgiau). Požymiai gali būti:

·         odos paraudimas, sausumas ir lupimasis

·         odos išbėrimas, niežulys

·         gydomos infekcijos plitimas ar pablogėjimas.

Jeigu Jums pasireiškė šie požymiai, nutraukite odos miltelių vartojimą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

 

Vartojant vaisto ant didelių odos plotų:

Į organizmą prasiskverbusios veikliosios medžiagos gali sukelti šiuos šalutinius poveikius:

·         pusiausvyros sutrikimus,

·         klausos pažeidimą,

·         inkstų veiklos sutrikimą,

·         raumenų silpnumą.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai,užpildęinterneto svetainėjewww.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Baneocin

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.  Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

 

Ant talpyklės etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Baneocin sudėtis

-                 Veikliosios medžiagos yra bacitracino cinko kompleksas ir neomicino sulfatas. 1 g miltelių yra 250 TV bacitracino cinko komplekso ir 5000 TV neomicino sulfato.

-        Pagalbinės medžiagos yra kukurūzų krakmolas ir magnio oksidas.

 

Baneocin išvaizda ir kiekis pakuotėje

·         Baneocin odos milteliai yra smulkūs, baltos arba gelsvos spalvos.

·         Milteliai tiekiami plastikinėse talpyklėse po 10 g.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austrija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

 

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Šeimyniškių 3A,

Vilnius LT09312, Lietuva
Tel. +370 5 2636 037

Fax. +370 5 2636 036

El. pašto adresas: info.lithuania@sandoz.com

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2014-09-30

 

 

Išsami informacija apie vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.