Kodas 71323
Gamintojas Bayer AG

AUTAN PROTECTION PLUS PUMPSRAY, repelentas, purškalas, 100 ml

Autan Protection Plus PUMPSpray

 

LT Purškiamas skystis. Repelentas (19 produktų tipas). Uodams, sparvoms ir erkėms atbaidyti buityje.

 

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

 

LT ATSARGIAI. Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti rūko. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

 

Tūris: 100 ml

 

Tinka naudoti iki: žr. spaudą ant pakuotės (EXP).

 

Tootja/Ražotajs/Gamintojas: Colep CCL Polska Sp z.o.o., Ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów, Poland / Lenkija

 

Platintojas: UAB „Sakalas“, Liepkalnio g. 148, 02121 Vilnius-30. Tel. nr. (8~5) 2152457.

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. 11(11.1)-(A-19BNO601668-16-47)-BSV-3234, galioja iki 2021-03-23.

 

Valmistise liik/Preparata veids/Formuliacijos tipas: AL

 

Veiklioji medžiaga: ikaridinas, CAS Nr. 119515-38-7, EB Nr. 423-210-8, 20,0 %. Sudėtyje yra etanolio (denatūruoto), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6; kvėpiklio.

Naudojimas: Užpurkškite skysčio ant odos ir pirštais tolygiai jį paskirstykite (maždaug 6-7 papurškimai/ ~1 ml vienai rankai). Nepurkškite į veidą - užpurkškite ant rankų ir jomis patepkite veidą neliečiant akių ir burnos. Repelentas atbaibo uodos iki 8 val., sparvas iki 5 val., erkes iki 4 val. Pasibaigus šiam laikui užpurkškite iš naujo, bet ne dažniau, kaip 3 kartus per dieną. Nenaudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Tuščią pakuotė utilizuojama su buitinėmis atliekomis.

Atsargumo priemonės: Nepurkšti aplink akis ir burną, giliose odos klostėse, ant pažeistos odos. Neleiskite vaikams patiems naudoti repelento. Nenaudoti, jei esate alergiškas sudėtinėms dalims ar pasireiškia sudirginimas. Nenaudoti vaikams ant rankų. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

 

 Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.