Kodas 85856
Gamintojas Norbrook

ALAMYCIN 10 inj. 100ml (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

ALAMYCIN 10, injekcinis tirpalas

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas:

 

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Airija

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry, Co.

Down, BT35 6JP

 

Jungtinė Karalystė

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ALAMYCIN 10, injekcinis tirpalas

 

3.  VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

 

oksitetraciklino hidrochlorido

100mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

iki 1 ml.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams ir kiaulėms gydyti, sergantiems sisteminėmis, kvėpavimo takų ar vietinėmis infekcinėmis ligomis, sukeltomis oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų.

 

5.  KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvuliams sutrikus kepenų ar inkstų funkcijoms ir padidėjus jautrumui oksitetraciklinui.

 

6.  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Preparatą reikia švirkšti į raumenis arba lėtai į veną, galvijui po 1,5–4 mg oksitetraciklino 1 kg kūno svorio per parą, kiaulėms – 2–9 mg/kg per parą, 3–5 d. iš eilės.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nusilpusiems gyvuliams gali pasireikšti kolapsas.

 

Naudojant vaikingoms patelėms vėlyvuoju vaikingumo bei vaisiaus dantų vystymosi periodu, gali pakisti dantų spalva. Galima naudoti laktacijos metu. Negalima skiesti kalcio druskomis, nes iškrinta nuosėdos.

10.  IŠLAUKA

 

Galvijienai, kiaulienai – 15 parų.

 

Pienui – 60 val.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25t emperatūroje.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-05-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: sisteminio poveikio antibakterinės medžiagos, tetraciklinai.

 

ATCvet kodas: QJ01AA06.

 

Oksitetraciklinas yra bakteriostatiškai veikiantis antibiotikas, kuris slopina jautrių bakterijų baltymų sintezę. Mikroorganizmo ląstelės viduje jis negrįžtamai jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais ir trukdo aminoacil-transportinei RNR jungtis prie ribosomos ir iRNR komplekso. Tokiu būdu oksitetraciklinas neleidžia pridėti amino rūgščių prie besiformuojančios baltymo grandinės ir slopina bakterijų baltymų sintezę. Oksitetraciklinas efektyviai veikia daugumą gramteigiamų ir gramneigiamų patogeninių bakterijų, kai kurias riketsijas ir didžiuosius virusus.