Kodas 87798
Gamintojas Accord Healthcare Limited

ACCOFIL, 48 MV/0,5 ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte, 0,5 ml, N5, su adatos apsaugine priemone

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Terapinės indikacijos
 
Accofil skirtas neutropenijos trukmei ir febrilinės neutropenijos dažniui mažinti pacientams, gydomiems įprastiniais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais nuo vėžio (išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinius sindromus), bei neutropenijos trukmei mažinti pacientams, kuriems, persodinus kaulų čiulpus po mieloabliacinio gydymo, yra didesnė ilgalaikės sunkios neutropenijos rizika. Accofil saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.
 
Accofil skirtas periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai.
 
Accofil skirtas ilgalaikio gydymo metu neutrofilų kiekiui didinti bei su infekcija susijusių reiškinių dažniui bei trukmei mažinti sunkia įgimta, cikline arba idiopatine neutropenija sergantiems suaugusiesiems ar vaikams, kurių absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) yra ≤ 0,5 x 109/l ir kuriems buvo sunkios arba pasikartojančios infekcinės ligos.
 Accofil skirtas nuolatinei neutropenijai (ANS mažesnis arba lygus 1,0 x 109/l) gydyti pacientams, sergantiems progresavusia ŽIV infekcija, siekiant sumažinti bakterinių infekcijų riziką tuo atveju, jei kiti neutropenijos gydymo būdai netinka.

Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Gydymą filgrastimu galima pradėti tik bendradarbiaujant su onkologijos centru, kurio personalas turi patirties ir gydymo granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (G-KSF), ir hematologijoje, bei kuris turi būtinas diagnostines priemones. Mobilizacijos ir aferezės procedūros turi būti atliekamos bendradarbiaujant su onkologijos-hematologijos centru, kurio personalas turi pakankamai patirties šioje srityje ir kuriame gali būti tinkamai atliekamas kraujodaros kamieninių ląstelių stebėjimas.
 
Dozavimas
 
Įprastinė citotoksinė chemoterapija
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Pirmąją Accofil dozę reikia vartoti ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos. Atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimuose buvo vartojama 230 mikrogramų/m2/per parą (4,0 iki 8,4 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) poodinė dozė. 
 
Filgrastimą reikia vartoti kasdien, kol praeis numatomas didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų kiekis vėl taps normalus. Tikėtina, kad po įprastinės solidinių navikų, limfomų ir limfoidinės leukemijos chemoterapijos šie kriterijai bus pasiekti per 14 gydymo dienų. Po indukcinio ir konsolidacinio ūminės mieloidinės leukemijos gydymo šiuo vaistu gali tekti gydyti daug ilgiau (iki 38 dienų), priklausomai nuo vartotų citotoksinių chemoterapinių preparatų grupės, dozės ir schemos.
 
Pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, laikinas neutrofilų skaičiaus padidėjimas paprastai stebimas praėjus 1-2 dienoms nuo gydymo filgrastimu pradžios. Vis dėlto norint pasiekti ilgalaikį terapinį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir vėl nesunormalės neutrofilų kiekis. Per anksti, t. y. nesulaukus tikėtino didžiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo, gydymą filgrastimu nutraukti nerekomenduojama.
 
Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikomas mieloabliacinis gydymas
 
Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Pirmąją filgrastimo dozę reikia skirti praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo citotoksinės chemoterapijos ir ne mažiau kaip 24 valandoms nuo kaulų čiulpų infuzijos.
 
Kai tik didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas praeina, filgrastimo paros dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į neutrofilų atsaką.
 
Neutrofilų skaičius Filgrastimo dozės koregavimas > 1,0 x 109/l 3 dienas iš eilės Sumažinti iki 0,5 MV (5 µg) /kg kūno svorio per parą Po to, jei ANS išlieka > 1,0 x 109/l dar 3 dienas iš eilės Filgrastimu nebegydyti Jei gydymo laikotarpiu ANS sumažėja iki < 1,0 x 109/l, filgrastimo dozė vėl didinama taip, kaip nurodyta pirmiau ANS – absoliutus neutrofilų skaičius
 
Skirta periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai pacientams, kuriems po mielosupresinės arba mieloabliacinės terapijos atliekama autologinių PKKL transplantacija
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai, kai gydoma tik juo, yra 1,0 MV (10 µg) / kg kūno svorio per parą 5-7 dienas iš eilės. Leukaferezės atlikimo laiką galima pakoreguoti iki 1 ar 2 leukaferezių 5-ąją ir 6-ąją gydymo dieną, kurių dažnai pakanka. Kitomis aplinkybėmis gali prireikti papildomų leukaferezių. Filgrastimo dozavimo negalima keisti iki paskutinės leukaferezės.
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0,5 MV (5 µg) / kg kūno svorio per parą. Ją reikia vartoti kasdien nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas didžiausias neutrofilų kiekio sumažėjimas ir jų skaičius taps normalus. Leukaferezė turi būti atliekama tuo laikotarpiu, kai ANS didėja nuo < 0,5 x 109/l iki > 5 x 109/l. Pacientams, kuriems nebuvo taikyta ekstensyvi chemoterapija, dažnai pakanka vienos leukaferezės. Kitomis aplinkybėmis rekomenduojama atlikti papildomas leukaferezes.
 
Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją