Kodas 87797
Gamintojas Accord Healthcare Limited

ACCOFIL, 30 MV/0,5 ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte, 0,5 ml, N5, su adatos apsaugine priemone

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Terapinės indikacijos
 
Accofil skirtas neutropenijos trukmei ir febrilinės neutropenijos dažniui mažinti pacientams, gydomiems įprastiniais citotoksiniais chemoterapiniais preparatais nuo vėžio (išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinius sindromus), bei neutropenijos trukmei mažinti pacientams, kuriems, persodinus kaulų čiulpus po mieloabliacinio gydymo, yra didesnė ilgalaikės sunkios neutropenijos rizika. Accofil saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.
 
Accofil skirtas periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai.
 
Accofil skirtas ilgalaikio gydymo metu neutrofilų kiekiui didinti bei su infekcija susijusių reiškinių dažniui bei trukmei mažinti sunkia įgimta, cikline arba idiopatine neutropenija sergantiems suaugusiesiems ar vaikams, kurių absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) yra ≤ 0,5 x 109/l ir kuriems buvo sunkios arba pasikartojančios infekcinės ligos.
 Accofil skirtas nuolatinei neutropenijai (ANS mažesnis arba lygus 1,0 x 109/l) gydyti pacientams, sergantiems progresavusia ŽIV infekcija, siekiant sumažinti bakterinių infekcijų riziką tuo atveju, jei kiti neutropenijos gydymo būdai netinka.

Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Gydymą filgrastimu galima pradėti tik bendradarbiaujant su onkologijos centru, kurio personalas turi patirties ir gydymo granulocitų kolonijas stimuliuojančiu faktoriumi (G-KSF), ir hematologijoje, bei kuris turi būtinas diagnostines priemones. Mobilizacijos ir aferezės procedūros turi būti atliekamos bendradarbiaujant su onkologijos-hematologijos centru, kurio personalas turi pakankamai patirties šioje srityje ir kuriame gali būti tinkamai atliekamas kraujodaros kamieninių ląstelių stebėjimas.
 
Dozavimas
 
Įprastinė citotoksinė chemoterapija
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė yra 0,5 MV/kg kūno svorio per parą (5 mikrogramai/kg kūno svorio per parą). Pirmąją Accofil dozę reikia vartoti ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos. Atsitiktinių imčių klinikiniuose tyrimuose buvo vartojama 230 mikrogramų/m2/per parą (4,0 iki 8,4 mikrogramų/kg kūno svorio per parą) poodinė dozė. 
 
Filgrastimą reikia vartoti kasdien, kol praeis numatomas didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir jų kiekis vėl taps normalus. Tikėtina, kad po įprastinės solidinių navikų, limfomų ir limfoidinės leukemijos chemoterapijos šie kriterijai bus pasiekti per 14 gydymo dienų. Po indukcinio ir konsolidacinio ūminės mieloidinės leukemijos gydymo šiuo vaistu gali tekti gydyti daug ilgiau (iki 38 dienų), priklausomai nuo vartotų citotoksinių chemoterapinių preparatų grupės, dozės ir schemos.
 
Pacientams, kuriems taikoma citotoksinė chemoterapija, laikinas neutrofilų skaičiaus padidėjimas paprastai stebimas praėjus 1-2 dienoms nuo gydymo filgrastimu pradžios. Vis dėlto norint pasiekti ilgalaikį terapinį atsaką, gydymo filgrastimu negalima nutraukti, kol nepraeis didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas ir vėl nesunormalės neutrofilų kiekis. Per anksti, t. y. nesulaukus tikėtino didžiausio neutrofilų skaičiaus sumažėjimo, gydymą filgrastimu nutraukti nerekomenduojama.
 
Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikomas mieloabliacinis gydymas
 
Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 1,0 MV/kg kūno svorio per parą (10 mikrogramų/kg kūno svorio per parą). Pirmąją filgrastimo dozę reikia skirti praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo citotoksinės chemoterapijos ir ne mažiau kaip 24 valandoms nuo kaulų čiulpų infuzijos.
 
Kai tik didžiausias neutrofilų skaičiaus sumažėjimas praeina, filgrastimo paros dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į neutrofilų atsaką.
 
Neutrofilų skaičius Filgrastimo dozės koregavimas > 1,0 x 109/l 3 dienas iš eilės Sumažinti iki 0,5 MV (5 µg) /kg kūno svorio per parą Po to, jei ANS išlieka > 1,0 x 109/l dar 3 dienas iš eilės Filgrastimu nebegydyti Jei gydymo laikotarpiu ANS sumažėja iki < 1,0 x 109/l, filgrastimo dozė vėl didinama taip, kaip nurodyta pirmiau ANS – absoliutus neutrofilų skaičius
 
Skirta periferinio kraujo kamieninių ląstelių (PKKL) mobilizacijai pacientams, kuriems po mielosupresinės arba mieloabliacinės terapijos atliekama autologinių PKKL transplantacija
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai, kai gydoma tik juo, yra 1,0 MV (10 µg) / kg kūno svorio per parą 5-7 dienas iš eilės. Leukaferezės atlikimo laiką galima pakoreguoti iki 1 ar 2 leukaferezių 5-ąją ir 6-ąją gydymo dieną, kurių dažnai pakanka. Kitomis aplinkybėmis gali prireikti papildomų leukaferezių. Filgrastimo dozavimo negalima keisti iki paskutinės leukaferezės.
 
Rekomenduojama filgrastimo dozė PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos yra 0,5 MV (5 µg) / kg kūno svorio per parą. Ją reikia vartoti kasdien nuo pirmosios dienos po chemoterapijos pabaigos iki tol, kol praeis tikėtinas didžiausias neutrofilų kiekio sumažėjimas ir jų skaičius taps normalus. Leukaferezė turi būti atliekama tuo laikotarpiu, kai ANS didėja nuo < 0,5 x 109/l iki > 5 x 109/l. Pacientams, kuriems nebuvo taikyta ekstensyvi chemoterapija, dažnai pakanka vienos leukaferezės. Kitomis aplinkybėmis rekomenduojama atlikti papildomas leukaferezes.
 
Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją
 
Sveikų donorų PKKL mobilizacijai prieš alogeninę PKKL transplantaciją filgrastimo dozė yra 1,0 MV (10 µg) / kg kūno svorio per parą 4-5 dienas iš eilės. Leukaferezę reikia pradėti 5-ąją dieną ir, jei reikia, tęsti iki 6-osios dienos, siekiant surinkti 4 x 106 CD34+ ląstelių/kg recipiento kūno svorio.
 
Pacientams, sergantiems sunkia lėtine neutropenija (SLN)
 
Įgimta neutropenija
 
Rekomenduojama pradinė dozė yra 1,2 MV (12 µg) / kg kūno svorio per parą. Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.
 
Idiopatinė ar ciklinė neutropenija
 
Rekomenduojama pradinė dozė yra 0,5 MV (5 µg) / kg kūno svorio per parą. Ji suleidžiama per vieną kartą ar per kelis kartus.
 
Dozės koregavimas. Filgrastimo reikia injekuoti po oda kasdien, kol neutrofilų skaičius taps ir išliks didesnis nei 1,5 x 109/l. Pasireiškus tokiam atsakui, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą dozę, palaikančią šį lygį. Pakankamam neutrofilų kiekiui palaikyti reikalingas ilgalaikis kasdienis gydymas. Po vienos ar dviejų gydymo savaičių pradinę dozę galima du kartus padidinti arba sumažinti, atsižvelgiant į paciento atsaką. Toliau dozė turi būti individualiai koreguojama kas 1-2 savaites, kad vidutinis neutrofilų skaičius išliktų tarp 1,5 x 109/l ir 10 x 109/l. Greičiau dozę galima didinti pacientams, sergantiems sunkia infekcine liga. Klinikinių tyrimų metu 97% pacientų, kuriems pasireiškė atsakas, visišką atsaką sukėlė ≤ 24 µg / kg kūno svorio per parą dozė. Nenustatyta, ar saugu ilgai vartoti didesnę kaip 24 µg / kg kūno svorio per parą filgrastimo dozę pacientams, sergantiems SLN.
 
ŽIV infekuotiems pacientams
 
Neutropenijos gydymas:
 
Rekomenduojama pradinė filgrastimo dozė yra 0,1 MV (1 µg) / kg kūno svorio per parą, didinant iki didžiausios 0,4 MV (4 µg) / kg kūno svorio per parą dozės kol pasiekiamas normalus absoliutus neutrofilų skaičius ir toliau palaikomas (ANS> 2,0 x 109/l). Klinikinių tyrimų duomenimis, daugiau nei 90% pacientų pasireiškė atsakas į šias dozes, o neutropenija išnyko per laikotarpį, kurio mediana buvo 2 dienos. 
 
Nedideliam skaičiui pacientų (< 10%) reikėjo iki 1,0 MV (10 µg) / kg kūno svorio per parą dozės, kad atsistatytų normalus neutrofilų skaičius.
 
Normalaus neutrofilų skaičiaus palaikymas
 
Neutropeniją pašalinus, reikia nustatyti mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę normaliam neutrofilų skaičiui palaikyti. Rekomenduojama pradėti gydyti kas antra diena vartojama 30 MV (300 µg) paros doze. Ją gali tekti koreguoti, atsižvelgiant į paciento ANS, kad neutrofilų kiekis išliktų > 2,0 x 109/l. Klinikinių tyrimų metu ANS > 2,0 x 109/l. palaikyti reikėjo vartoti 30 MV (300 µg) paros dozę 1-7 dienas per savaitę. Dozės vartojimo dažnio mediana buvo 3 dienos per savaitę. Gali tekti ilgai gydyti šiuo vaistiniu preparatu, kad ANS išliktų > 2,0 x 109/l.
 
 Senyvi pacientai
 
Klinikiniuose filgrastimo tyrimuose dalyvavo tik nedaug senyvo amžiaus pacientų, tačiau specialių tyrimų neatlikta šioje grupėje, todėl specifinių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.
 
Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi
 
Filgrastimo poveikio pacientams, kuriems yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas, tyrimai parodė, kad jų organizme vaistinio preparato farmakokinetikos ir farmakodinamikos pobūdis yra panašus kaip ir pacientų, kurių inkstų ar kepenų funkcija normali. Minėtiems pacientams dozės keisti nebūtina.
 
Vaikai, sergantys SLN ir vėžiu
 
Šešiasdešimt penki procentai pacientų, dalyvavusių SLN tyrimų programoje, buvo jaunesni nei 18 metų. Gydymo veiksmingumas šio amžiaus grupės pacientams, kurių dauguma sirgo įgimta neutropenija, buvo neabejotinas. Vaikams, gydomiems dėl SLN vaistinio preparato saugumo pobūdis nesiskyrė. 
 
Vaikų klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad filgrastimo saugumas ir veiksmingumas suaugusiesiems ir vaikams, gydomiems citotoksine chemoterapija, yra panašūs.
 
Dozavimo rekomendacijos vaikams yra tokios pat, kaip ir suaugusiesiems, gydomiems mielosupresine citotoksine chemoterapija.
 
Vartojimo metodas
 
Įprastinė citotoksinė chemoterapija
 
Filgrastimo galima kasdien leisti po oda arba kasdien per 30 minučių suleisti infuzija į veną, praskiedus 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Vaistinio preparato skiedimo prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. Daugumoje atvejų vaistinį preparatą pageidautina leisti po oda. Kai kurie vienkartinės dozės tyrimo rezultatai rodo, kad į veną suleistas vaistinis preparatas gali veikti trumpiau. Klinikinė šių duomenų reikšmė, gydant kartotinėmis dozėmis, neaiški. Vartojimo būdą reikia rinktis pagal individualias klinikines aplinkybes. 
 
Pacientams, kuriems prieš kaulų čiulpų transplantaciją taikoma mieloabliacinė terapija
 
Filgrastimą galima vartoti trumpalaike 30 minučių infuzija į veną arba nepertraukiama 24 valandų infuzija po oda arba į veną, kiekvienu atveju praskiedus 20 ml 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu. Skiedimo 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpalu prieš infuziją instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.
 
Pacientams, kuriems atliekama PKKL mobilizacija
 
Gydant tik filgrastimu PKKL mobilizacijai: Filgrastimą galima vartoti 24 valandų nepertraukiama infuzija po oda arba injekcija po oda. Infuzijai skirtą filgrastimą reikia praskiesti 20 ml 5% gliukozės tirpalu (žr.6.6 skyrių). 
 
Gydant filgrastimu PKKL mobilizacijai po mielosupresinės chemoterapijos: Filgrastimą reikia injekuoti po oda.  Sveikiems donorams PKKL mobilizacijai prieš alogeninių PKKL transplantaciją
 
Filgrastimą reikia injekuoti po oda. 
 
Pacientams, kuriems yra SLN
Įgimta, idiopatinė ar ciklinė neutropenija: filgrastimą reikia injekuoti po oda. 
 
Pacientams, kuriems yra ŽIV infekcija
 
Kad praeitų neutropenija ir būtų palaikomas normalus neutrofilų skaičius ŽIV infekuotiems pacientams, filgrastimas leidžiamas po oda.

Laikyti šaldytuve (2°C-8°C). Negalima užšaldyti.
 
Atsitiktinis vienkartinis tirpalo atšaldymas iki užšaldymo temperatūros Accofil stabilumui įtakos neturi. Jeigu tirpalas buvo laikomas ilgiau kaip 24 valandas arba buvo užšaldytas daugiau nei vieną kartą, Accofil naudoti NEGALIMA.
 
Ambulatoriniam gydymui pacientas preparatą iš šaldytuvo gali išimti vienintelį kartą ir laikyti kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25°C) ne ilgiau kaip 15 dienų. Šiam laikotarpiui pasibaigus, vaistinio preparato vėl į šaldytuvą dėti negalima, jį reikia sunaikinti.
 
Švirkštą laikyti dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.